Bestrijding van rupsen met nematoden

Bestrijding van rupsen met nematoden

Rupsen bestrijden met nuttige nematoden

Nuttige, oftewel entomopathogene nematoden zijn vooral bekend als biologische bestrijdingsmiddel van bodemplagen zoals poppen van trips en larven van varenrouwmuggen en diverse kevers. Maar uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat nuttige nematoden ook heel effectief zijn tegen bladetende plagen. Dit biedt telers veel nieuwe mogelijkheden voor de biologische bestrijding van rupsen.

Onze nematodenproducten kunnen worden ingezet bij conventionele en biologische teeltmethoden en voor gewasbescherming zonder residuen. fruit, groenten en siergewassen.

Play

Vijf redenen om nematoden te gebruiken

  • Effectieve bestrijding van allerlei rupsen

  • Plaaginsecten kunnen niet resistent worden

  • Minder of geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

  • Geen schadelijk residu op uw gewas

  • Veilig toe te passen

Biologische bestrijding van rupsen

Nuttige nematoden kunnen worden gebruikt voor de biologische bestrijding van allerlei verschillende rupsensoorten, waaronder de tomatenmineermot (Tuta absoluta), Turkse mot (Chrysodeixis chalcites), duponcheliamot (Duponchelia fovealis), floridamot (Autographa gamma) en de florida-uil (Spodoptera exigua), en blindwantsen zoals Nesidiocoris tenuis.

Hoe nematoden rupsen bestrijden

Nuttige nematoden zijn een effectief middel om rupsen te bestrijden. Na de toepassing gaan de nematoden op zoek naar hun prooi. Als ze een gastheer hebben gevonden, dringen ze binnen via zijn natuurlijke lichaamsopeningen of huid. De nematoden geven vervolgens de ziekteverwekkers af die ze bij zich dragen. Deze bacteriën doden het insect en verteren het van binnenuit. De rups sterft binnen enkele dagen, en de nematoden voeden zich met de weefsels van de dode rups. Bij een juiste toepassing verminderen nuttige nematoden de plaagdruk aanzienlijk, en dat levert een gezonder gewas en meer opbrengst op.

Met welke nematoden kunnen rupsen worden bestreden?

De door Koppert geproduceerde nuttige nematoden zijn geselecteerd om specifieke rupsensoorten aan te pakken. Koppert produceert hiervoor specifieke stammen van Steinernema feltiae en Steinernema carpocapsae.

En in tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen, die een immuunreactie bij plagen teweegbrengen waardoor ze zich kunnen aanpassen, blijven nematoden na verloop van tijd zeer effectief. Telers vertrouwen op nematoden als permanente oplossing voor biologische gewasbescherming, zonder zich zorgen te hoeven maken over de afnemende prestaties van conventionele bestrijdingsmiddelen en zelfs resistentie tegen bestrijdingsmiddelen. Nuttige nematoden zijn bovendien veilig voor telers en consumenten. Nematoden laten geen schadelijke residuen achter op gewassen, waardoor ze veilig zijn voor de telers die ermee werken en de mensen die de gewassen eten.  

Effectiviteit van nematoden voor de bestrijding van rupsen

Rupsen worden effectief bestreden door nuttige nematoden. Er kan een effectiviteit van 50 tot 80 procent worden behaald, afhankelijk van de omstandigheden bij het spuiten, de spuittechniek en de rupsensoort.

Nematodenproducten voor de bestrijding van rupsen

De R&D-afdelingen op verschillende Koppert-locaties doen al jaren onderzoek naar bladtoepassingen van onze nematoden. Uit ervaringen in het laboratorium en het veld blijkt dat Entonem en Capsanem een significante werking hebben tegen allerlei rupsen. Hierbij blijkt ook dat een droog bladoppervlak de nematoden niet tegenhoudt, hoewel ze zich het efficiëntst verplaatsen in een vloeibare laag. Afhankelijk van de klimaatomstandigheden overleven nematoden urenlang tot enkele dagen op het bladoppervlak.

Juiste toepassing voor het beste resultaat

Om te zorgen voor het beste resultaat spuit u wanneer:

  1. de relatieve vochtigheid voortdurend hoog (> 75%) is gedurende enkele uren na de toepassing;
  2. de temperatuur idealiter binnen het optimale bereik ligt, tussen 13 - 30 °C;
  3. de zoninstraling laag is.

Meestal is 's avonds of 's ochtends vroeg het geschikte moment voor de toepassing. Het gebruik van een adjuvant wordt aanbevolen. Kijk op de productpagina van Entonem en Capsanem voor gedetailleerd advies over de toepassing, behandeling en bewaring.

Nematoden en chemische middelen

Nematoden zijn redelijk ongevoelig voor veel pesticiden en kunnen zonder problemen na een pesticidenbehandeling worden verspoten. Sommige pesticiden kunnen zelfs in een tankmix worden gemengd met de nematoden. In het algemeen moeten nematoden niet in een tankmix met bladmeststoffen worden toegepast.

FAQ

Op deze pagina vindt u een lijst met vragen en antwoorden over nematoden in het algemeen, hun toepassing, houdbaarheid, bewaaradvies en specifieke regelgeving voor gebruik van nematoden in uw regio en gewas.

Meer dan 35 jaar ervaring

Koppert begon in 1986 met de productie van nematoden. Het selecteren, produceren, formuleren en de kwaliteitscontrole van deze nematoden gaat gepaard met jarenlange ervaring. Alle door Koppert geproduceerde entomopathogene nematoden zijn geselecteerd vanwege hun werking tegen specifieke plaaginsecten. Koppert produceert specifieke stammen van Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae en Heterorhabditis bacteriophora.

Lees over de ervaringen van andere telers

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Hulp nodig?