Scia-Rid

Wetenschappelijke naam:
Steinernema feltiae
Algemene naam:
Entomopathogene nematoden
Productcategorie:
Natuurlijke vijand
 • Voor de bestrijding van vliegenlarven in de champignonteelt

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering met lange houdbaarheid

 • Kan worden toegepast met standaard spuitapparatuur

Play
Play
 • Voor de bestrijding van vliegenlarven in de champignonteelt

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering met lange houdbaarheid

 • Kan worden toegepast met standaard spuitapparatuur

Gebruik voor

Gebruik voor

Scia-Rid kan worden gebruikt voor de biologische bestrijding van vliegenlarven in de champignonteelt.

Plagen

Larven van champignonmuggen/varenrouwmuggen (Sciaridae) en andere soorten vliegen (bijv. champignonvlieg).

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De nematoden dringen in het plaaginsect en geven symbiotische bacteriën af in de lichaamsholte. Deze bacteriën zetten de weefsels van de gastheer om in een voedselbron voor de nematoden, die zich vervolgens ontwikkelen en voortplanten in de gastheer. Het plaaginsect sterft binnen enkele uren tot dagen na infectie.

Visueel effect

Geïnfecteerde plaaginsecten in de wortelzone verkleuren geel tot bruin, maar zijn vaak moeilijk terug te vinden omdat ze snel vergaan.

Play
Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 500 miljoen – 2 zakjes van 250 miljoen in een doos.
Ontwikkelingsstadium Infectieuze derde stadium larven (L3).
Concentratie 86% Steinernema feltiae – 14% inert biologisch afbreekbaar dragermateriaal.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

 • Haal de zakjes uit de doos en laat ze 30 minuten op kamertemperatuur komen
 • Voeg de inhoud van de verpakking toe aan een emmer met ten minste twee liter water per zakje (watertemperatuur: 15-20°C/59-68°F)
 • Roer goed en laat de inhoud vijf minuten weken
 • Roer de oplossing nogmaals door en giet deze dan in de halfgevulde spuittank (behalve bij gebruik in een tankmix met een compatibel product)
 • Roer het mengsel in de tank voortdurend (bijv. met een recirculatiepomp)
 • Vul de spuittank met de benodigde hoeveelheid water
 • Gebruik direct na bereiding van de spuitoplossing

Toepassing

 • Nematoden kunnen worden toegepast met een gieter, een pneumatische spuit, via een regenleiding, met een rugspuit of een sproeiwagen
 • Verwijder alle zeefjes, met name die met een maaswijdte kleiner dan 0,3 mm (50 mesh), om verstopping te voorkomen
 • Gebruik een druk van maximaal 20 bar/290 psi (op spuitdop)
 • De spuitdopopening moet minimaal 0,5 mm (500 micron - 35 mesh) zijn. Gebruik bij voorkeur een kegelvormige spuitdop met een hoge stroomsnelheid
 • Meng voortdurend om te voorkomen dat de nematoden naar de bodem van de spuittank zakken
 • Gebruik geen sproeiers met centrifugaal- of zuigerpompen
 • De temperatuur in de watertank mag maximaal 25°C/77°F zijn en de pH moet 4-8 zijn
 • Verspuit gelijkmatig over het grondoppervlak/groeimedium

Toepassing via irrigatiesystemen:

 • Drukgecompenseerde irrigatiesystemen worden aanbevolen. Indien niet beschikbaar worden bespuitingen of dompeltoepassingen aanbevolen. Neem voor injectie via Dosatron/Venturi-systemen contact op met uw lokale Koppert-vertegenwoordiger voor specifiek advies
 • Verspuit de vloeistof zodra deze is bereid en binnen een kort tijdsbestek. Bewaar de bereide spuitvloeistof niet.
Play

Dosering

Scia-Rid wordt doorgaans toegepast in een dosering van 2.000.000 nematoden per m².

Timing

Pas toe bij de laatste watergift na het afdekken.

Klimaatomstandigheden

 • Steinernema feltiae is actief tussen 10-31°C maar geeft het beste resultaat bij temperaturen tussen 14-26°C
 • Een bodemtemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C kan dodelijk zijn
 • Het vochtgehalte van het teeltsubstraat moet gedurende enkele dagen na toepassing hoog worden gehouden. Irrigeer het gewas indien mogelijk voor en direct na toepassing

Neveneffecten en compatibiliteit

 • Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen
 • Voor tankmixen geldt als algemene regel dat de nematoden altijd aan een volledig gevulde tank met het compatibele product moeten worden toegevoegd

Controleer de neveneffectendatabase van Koppert of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor advies.

Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie uiterste gebruiksdatum op de doos. Het product is gemiddeld 2-3 maanden houdbaar.

Bewaartemperatuur

Bewaar gekoeld bij 2-6°C/35-43°F in een geventileerde koelkast/koele ruimte.

Bewaaromstandigheden

Haal de dozen bij ontvangst uit de isolerende verzendverpakking. Bewaar tot gebruik in een donkere, geventileerde koelkast/koele ruimte.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Populaire links:

Hulp nodig?