Fusarium spp

Fusarium spp is een groep bodemschimmels met veel verschillende soorten. Fusarium is wijdverspreid en kan een bereik van gastheergewassen infecteren. Veel soorten worden beschouwd als zwakke ziekteverwekkers en kunnen alleen gewonde of gestresste waardplanten infecteren.

Er kunnen drie ziekteverwekkers worden onderscheiden:

 • Fusarium oxysporum (Fusarium verwelking): Veel verschillende waardplanten, aardappel(Solanum tuberosum), de meeste groenten en siergewassen, tomaat(Solanum lycopersicum) tulpen(Tulipa), chrysant, banaan(Musa sp.).
 • Fusarium graminearum/Gibberella zeae (Fusarium head blight of schurft): Granen, sojabonen(Glycine max), tabak(Nicotiana tabacum), lupine(Lupinus sp.)
 • Fusarium sambucinum/Fusarium sulphureum (Droogrot van aardappel): Aardappel(Solanum tuberosum)

Levenscyclus en uiterlijk van Fusarium spp.

Fusarium is een groep bodemschimmels met veel verschillende soorten. Fusarium is wijdverspreid en kan een bereik van gastheergewassen infecteren. Veel soorten worden beschouwd als zwakke ziekteverwekkers, die alleen gewonde of gestresste waardplanten kunnen infecteren.

Fusarium oxysporum heeft veel verschillende 'formae speciales' die elk selectief pathogeen zijn op een beperkt aantal gewassen. Zelfs binnen één gewas kunnen verschillende 'formae speciales' voorkomen en verschillende symptomen veroorzaken. Deze soort is de enige Fusarium die daadwerkelijk in het vaatstelsel van de waardplant groeit en zich binnen de planten omhoog verspreidt. De andere soorten verspreiden zich naar boven aan de buitenkant van de plant.

De meeste Fusarium-soorten maken alleen ongeslachtelijke sporen. Sommige produceren ook asosporen. Over het algemeen is de levenscyclus van verschillende Fusarium-soorten vergelijkbaar. Fusarium overwintert vele jaren in de grond en op gewasresten van geïnfecteerde planten, als chlamydosporen (dikwandige myceliumcellen) of mycelium. Overleving is ook mogelijk op zaad, kasstructuren, gereedschappen en machines. Primaire infectie vindt plaats via het zaad of door infectie van de wortels aan de wortelpunt of in kleine wondjes, bijvoorbeeld waar zijwortels zich aftakken van de penwortel.

F. oxysporum groeit in de wortels naar de voet van de plant en dringt het vaatstelsel binnen. Binnenin de vaten produceert de schimmel mycelium en veel sporen (microconidia) die naar boven worden getransporteerd. Tegelijkertijd produceert de plant gom als verdedigingsmechanisme om te voorkomen dat de schimmel zich verspreidt. Deze gom blokkeert het xyleem en veroorzaakt de verwelking die het belangrijkste symptoom is van deze Fusarium-soort. Hogerop in de plant kiemen de microconidia en infecteren ze het omringende weefsel. Op geïnfecteerde plantendelen worden de typische bootvormige roze macroconidia geproduceerd, die zich verder kunnen verspreiden.

Fusarium graminearum (Gibberella zeae) overwintert als chlamydosporen en ascosporen in gewasresten. Primaire infectie is afkomstig van dit inoculum of van geïnfecteerd zaad. Geïnfecteerd zaad kiemen niet goed en zaailingen sterven af, waardoor een onregelmatige gewasdichtheid ontstaat. De voet van de plant wordt geïnfecteerd doordat de zaailing geïnfecteerd is of door directe infectie van de wortel door overwinterend inoculum. Op de geïnfecteerde wortel worden conidiën geproduceerd, die de bron zijn van verdere verspreiding van de ziekte. F. graminearum/G. zeae infecteert voornamelijk de oudere, onderste bladeren. De sporen worden door regen of wind naar de oren verspreid. Op de geïnfecteerde oren worden de typische roze sporen geproduceerd, die de ziekte verder kunnen verspreiden. Asosporen van F. graminearum/G. zeae kiemen tussen 4-35°C, met een optimum tussen 25-28°C. Kiemen gebeurt alleen bij een RV van meer dan 80%. Warme (25-30°C) en vochtige (RV boven 85%) omstandigheden bevorderen de infectie.

Fusarium sambucinum is een algemene bodembewoner. De schimmel infecteert knollen die beschadigd zijn bij de oogst. De schimmel kan ook knollen infecteren via inoculum op gereedschap en in opslagloodsen. Ziekten worden versterkt door de aanwezigheid van nematoden die wonden op de knollen veroorzaken waardoor F. sambucinum kan binnendringen. De optimale temperatuur voor infectie is 10-20°C en 15-20°C voor de ontwikkeling van rot.

Hoe bestrijd je Fusarium spp.

Hoe kun je Fusarium spp. voorkomen?

 • Gewasresten verwijderen of vernietigen
 • Selecteer resistente varieteiten
 • Gebruik schoon teeltmateriaal (zaad kan effectief behandeld worden met heet water)
 • Gebruik schoon substraat in gewassen onder glas
 • Ontsmet gereedschap, machines en gietwater in kassen
 • Voorkom stress bij planten
 • Zorg voor voldoende drainage van de grond
 • Pas stikstof toe als nitraat, in plaats van ammonium
 • Voorkom schade tijdens de oogst en tijdens opslag na de oogst en bevorder wondgenezing na de oogst, afhankelijk van het gewas