Trianum-G

Werkzame stof:
Trichoderma harzianum T-22
Algemene naam:
Bodemschimmel
Productcategorie:
Biologisch fungicide
  • Voorkomt en bestrijdt bodemziekten

  • Bevordert de plantengroei en -uniformiteit

  • Granulaat kan gemakkelijk worden gemengd met of verspreid over het teeltsubstraat of worden toegepast bij het inzaaien of planten

Play
  • Voorkomt en bestrijdt bodemziekten

  • Bevordert de plantengroei en -uniformiteit

  • Granulaat kan gemakkelijk worden gemengd met of verspreid over het teeltsubstraat of worden toegepast bij het inzaaien of planten

Gebruik voor

Gebruik voor

Trianum-G beschermt planten tegen diverse bodemwortelziekten op verschillende manieren. Het verbetert bovendien de ontwikkeling van het wortelgestel, de opname van nutriënten en de groei van de plant.

Ziekten

Trichoderma harzianum T-22 beschermt tegen bodemziekten zoals Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. en Microdochium spp. Bovendien bevordert Trianum-G de plantengroei en -uniformiteit.

Teelten

Trianum-G kan in de meeste gewassen worden gebruikt.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De werking van Trianum-G is gebaseerd op de volgende mechanismen:

Concurrentie om ruimte
Trianum-G groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen minder kans om zich te vestigen op de wortels.

Concurrentie om nutriënten
Trianum-G ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Daardoor krijgen deze minder kans om zich te ontwikkelen.

Parasitisme van ziekteverwekkers
Trianum-G groeit rond het mycelium van de ziekteverwekkers. De celwand van de ziekteverwekkers wordt vernietigd en de ziekteverwekkers sterven.

Versterking van de plant
Trianum-G versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een sterker en uniformer gewas en een hogere opbrengst. Dit effect is sterker wanneer de plant onder stress staat en/of bij suboptimale teeltomstandigheden. Trianum-G versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogeheten geïnduceerde systemische resistentie (ISR). Trianum-G is in staat bepaalde ‘vastgelegde’ nutriënten zoals mangaan en ijzer opneembaar te maken voor de plant.

Play
Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking Zakken van 5 kg en 20 kg.
Formule Granulaat (GR).
Concentratie 1,5x10⁸ cfu (levensvatbare sporen van Trichoderma harzianum T-22)/gram.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Trianum-G kan met substraat worden gemengd of worden verspreid over de grond of in de zaai- of plantvoor.

Mengen met substraat:
Zorg dat Trianum-G gelijkmatig wordt gemengd met het substraat.

Verspreiden over de grond:
dit product niet breedwerpig strooien. Toegepast product afdekken met grond of op een andere manier inwerken in de bodem.

Bij mechanische verspreiding met een korrelstrooier moet de strooiopening van de strooier zo dicht mogelijk bij de grond zitten om te voorkomen dat de kleine korrels door de wind worden weggeblazen. Zorg dat de Trianum-G-korrels zo gelijkmatig mogelijk door het buizensysteem van de korrelstrooier gaan (vermijd bochten in de buizen).

Gebruik een doseerschepje voor handmatige toepassing om een gelijkmatige verspreiding te garanderen.

Dosering

  • De dosering van Trianum-G hangt af van het gewas en moet steeds aan de specifieke situatie worden aangepast. Raadpleeg het etiket voor de aanbevolen dosering voor elk gewas en elke situatie
  • De dosering varieert gewoonlijk van 10-50 kg/ha, 1-10 kg/1000 planten of 375-750 gram/m3 teeltsubstraat
  • Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Timing

Pas zo vroeg mogelijk toe in de teeltcyclus.

Klimaatomstandigheden

Trianum-P doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. Trichoderma harzianum T-22 groeit in een breed temperatuurbereik (10-34°C/50-93°F), bij een pH tussen 4 en 8, in veel verschillende substraten en op wortels van veel verschillende gewassen.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum.

Bewaartemperatuur

4-8ºC/39-46°F.

Bewaaromstandigheden

Houd uit de buurt van direct zonlicht.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?