Cerall

Werkzame stof:
Pseudomonas chlororaphis, stam MA342
Algemene naam:
Nuttige bacterie
Productcategorie:
Biologisch fungicide
 • Biologische zaadbehandeling ter bestrijding van zaadoverdraagbare schimmelziekten in granen (wintertarwe, zomertarwe, rogge, triticale)

 • Toegelaten voor de biologische teelt

 • Biologische zaadbehandeling ter bestrijding van zaadoverdraagbare schimmelziekten in granen (wintertarwe, zomertarwe, rogge, triticale)

 • Toegelaten voor de biologische teelt

Gebruik voor

Gebruik voor

Cerall is een biologische zaadbehandeling die zaden beschermt tegen schimmelziekten en de groei en ontwikkeling van jonge graangewassen tot en met het vijfbladige stadium ondersteunt. Geschikt voor de biologische en gangbare teelt.

Ziekten

Verschillende soorten via zaad overdraagbare schimmelziekten, zoals Fusarium spp., tarwesteenbrand (Tilletia caries) en bladvlekkenziekte (Septoria nodorum).

Teelten

Lente- en wintertarwe, rogge en triticale.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

Cerall biedt zowel een onmiddellijke als een langdurige bestrijding van een grote verscheidenheid aan zaadoverdraagbare ziekten.

Hoe werkt het?

 • Cerall bevat een hoge concentratie van de P. chlororaphis stam MA342 bacteriën, die metabolieten produceren.
 • Na het aanbrengen van Cerall wordt er een biofilm gecreëerd rond het zaad.
 • De metabolieten die al aanwezig zijn in Cerall hebben een direct remmend effect op verschillende schimmelziekten die aanwezig zijn op de zaden.
 • De bacteriën in Cerall blijven inactief als de zaden droog worden opgeslagen.
 • Na het zaaien, wanneer de beschikbaarheid van water toeneemt, zullen de bacteriën actief worden en zich snel gaan vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de zaden en de eerste zich ontwikkelende wortels snel gekoloniseerd worden.
 • Vervolgens zullen de bacteriën gaan concurreren met andere ziekteverwekkers om voedingsstoffen en ruimte en metabolieten blijven produceren. Dit zal de groei van andere ziekteverwekkers verder afremmen.
 • Bovendien stimuleren de bacteriën de plant om afweerreacties te starten, wat op zijn beurt voorkomt dat andere ziekteverwekkers de jonge plant met succes infecteren.
 • Cerall beschermt niet alleen de zaden tegen ziekten die via het zaad worden overgedragen. Het stelt de plant ook in staat om het opkomen van zaailingen te versnellen en abiotische stress te verminderen, wat resulteert in een verbeterde gewasopbrengst.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 10, 200 of 1000 liter.
Formulering Geconcentreerde suspensie met extra blauwe kleurstof.
Concentratie 1x10⁹ - 1x10¹⁰ cfu (levensvatbare cellen van Pseudomonas chlororaphis, stam MA342)/ml
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

De apparatuur voor zaadbehandeling moet voor en na het toepassen van Cerall grondig worden gereinigd met warm water en een geschikt reinigingsmiddel.

Toepassing

Draag geschikte beschermende kleding. Cerall wordt aangeboden als een gebruiksklare geconcentreerde suspensie en moet zo gelijkmatig mogelijk over het zaad worden verspreid. Dit product kan op het zaad worden toegepast met behulp van reguliere apparatuur voor zaadbehandeling.

Dosering

 • Preventief toepassen met een dosis van 1 liter/100 kg zaad.
 • Raadpleeg altijd het productlabel voor meer informatie
 • Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Timing

Pas Cerall toe vóór het zaaien van zaden.

Klimaatomstandigheden

Cerall presteert optimaal bij 14-26 °C/57-79 °F.

Opmerking

Behandelde zaden kunnen tot 1 jaar na toepassing worden bewaard zonder verminderde effectiviteit.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Tot 3 maanden.

Bewaartemperatuur

4-8°C /39-46°F. Niet invriezen.

Bewaaromstandigheden

Droog bewaren.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?