Cerall

Werkzame stof:
Pseudomonas chlororaphis, stam MA342
Algemene naam:
Nuttige bacterie
Productcategorie:
Biologisch fungicide
  • Biologische zaadbehandeling ter bestrijding van via zaad overdraagbare schimmelziekten in granen

  • Toegelaten voor de biologische teelt

  • Biologische zaadbehandeling ter bestrijding van via zaad overdraagbare schimmelziekten in granen

  • Toegelaten voor de biologische teelt

Gebruik voor

Gebruik voor

Cerall is een biologische zaadbehandeling die zaden beschermt tegen schimmelziekten en de groei en ontwikkeling van jonge graangewassen tot en met het vijfbladige stadium ondersteunt. Geschikt voor de biologische en gangbare teelt. Een Cerall-behandeling kan worden gecombineerd met andere zaadbehandelingen.

Ziekten

Verschillende soorten via zaad overdraagbare schimmelziekten, zoals Fusarium spp., tarwesteenbrand (Tilletia caries) en bladvlekkenziekte (Septoria nodorum).

Teelten

Lente- en wintertarwe, rogge en triticale.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

Cerall bevat bacteriën van de soort Pseudomonas chlororaphis die zich vermenigvuldigen op het zaad en concurreren met ziekteverwekkers die zich aan het zaad hebben gehecht. De bacteriën produceren stoffen die een dodelijk effect hebben op de schimmelziekten op het zaad. Na het zaaien blijven de Pseudomonas-bacteriën zich vermenigvuldigen. Op de wortels van het gewas concurreren de groeiende bacteriën met de ziekteverwekkers om ruimte en voedingsstoffen, waardoor de ontwikkeling van de ziekteverwekkers wordt geremd en de wortels en de plant worden beschermd. De bacterie induceert systemische resistentie, waardoor het afweervermogen van de jonge planten sterk toeneemt. De groei wordt vooral bevorderd in stresssituaties.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 10, 200 of 1000 liter.
Formulering Geconcentreerde suspensie op waterbasis met extra blauwe kleurstof.
Concentratie 1x10⁹ - 1x10¹⁰ cfu (levensvatbare cellen van Pseudomonas chlororaphis, stam MA342)/ml
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

De apparatuur voor zaadbehandeling moet voor en na het toepassen van Cerall grondig worden gereinigd met warm water en een geschikt reinigingsmiddel.

Toepassing

Draag geschikte beschermende kleding. Cerall wordt aangeboden als een gebruiksklare geconcentreerde suspensie en moet zo gelijkmatig mogelijk over het zaad worden verspreid. Dit product kan op het zaad worden toegepast met behulp van reguliere apparatuur voor zaadbehandeling.

Dosering

  • Pas preventief toe in een dosering van 10 ml/kg zaad
  • Raadpleeg altijd het etiket van het product voor meer informatie
  • Raadpleeg een adviseur van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie

Timing

Pas Cerall toe vóór het zaaien van zaden.

Klimaatomstandigheden

Cerall presteert optimaal bij 14-26 °C/57-79 °F.

Compatibiliteit

Meng Cerall niet met andere zaadbehandelingsproducten.

Opmerking

Behandelde zaden kunnen tot 1 jaar na toepassing worden bewaard zonder verminderde effectiviteit.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

  • Bij 4-8 °C /39-46 °F: tot 2 maanden
  • Bij 20 °C/68 °F: maximaal 1 week

Bewaartemperatuur

Niet invriezen.

Bewaaromstandigheden

Droog bewaren.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?