Hemiptera

Wantsen

Wat zijn wantsen?

Wantsen behoren tot de orde Hemiptera, een zeer diverse insectengroep met zowel schadelijke als nuttige soorten. Wantsen zijn insecten met een afgeplat lichaam die in rust hun vleugels plat over het lichaam hebben gevouwen. De vleugels overlappen elkaar en laten een opvallend driehoekig gedeelte (scutellum) van het borststuk vrij. Hierdoor zijn ze te onderscheiden van kevers, die harde of leerachtige voorvleugels hebben, die elkaar midden op de rug raken zonder te overlappen. Sommige wantsen produceren een doordringende geur. Wantsen zijn hemimetabole insecten: hun levenscyclus bestaat uit een eistadium, gewoonlijk vijf nimfenstadia en het volwassen insect. Verscheidene soorten van vooral de families Miridae en Pentatomidae worden aangetroffen als plaag in landbouwgewassen.

Bestrijding van wantsen

Hulp nodig?