Trianum-P

Werkzame stof:
Trichoderma harzianum T-22
Algemene naam:
Bodemschimmel
Productcategorie:
Biologisch fungicide
 • Voorkomt en bestrijdt bodemziekten

 • Bevordert de plantengroei en -uniformiteit

 • Granulaat kan gemakkelijk in water worden opgelost en worden toegepast via aangieten, druppelirrigatie of bespuiting

Play
Play
 • Voorkomt en bestrijdt bodemziekten

 • Bevordert de plantengroei en -uniformiteit

 • Granulaat kan gemakkelijk in water worden opgelost en worden toegepast via aangieten, druppelirrigatie of bespuiting

Gebruik voor

Gebruik voor

Trianum-P beschermt planten tegen diverse bodemwortelziekten op verschillende manieren. Het verbetert bovendien de ontwikkeling van het wortelgestel, de opname van nutriënten en de groei van de plant.

Ziekten

Trichoderma harzianum T-22 beschermt tegen bodemziekten zoals Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. en Microdochium spp. Bovendien bevordert Trianum-P de plantengroei en -uniformiteit.

Teelten

Trianum-P kan in de meeste gewassen worden gebruikt.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De werking van Trianum-P is gebaseerd op de volgende mechanismen:

Concurrentie om ruimte
Trianum-P groeit harder op de oppervlakte van de wortels dan andere bodemschimmels. Andere schimmels krijgen minder kans om zich te vestigen op de wortels.

Concurrentie om nutriënten
Trianum-P ontneemt de ziekteverwekkers hun voedselbron. Daardoor krijgen deze minder kans om zich te ontwikkelen.

Parasitisme van ziekteverwekkers
Trianum-P groeit rond het mycelium van de ziekteverwekkers. De celwand van de ziekteverwekkers wordt vernietigd en de ziekteverwekkers sterven.

Versterking van de plant
Trianum-P versterkt het wortelstelsel door de vorming van meer haarwortels, zodat water en nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Dit leidt tot een sterker en uniformer gewas en een hogere opbrengst. Dit effect is sterker wanneer de plant onder stress staat en/of bij suboptimale teeltomstandigheden. Trianum versterkt ook het afweermechanisme van de bovengrondse plantendelen, de zogeheten geïnduceerde systemische resistentie (ISR). Trianum-P is in staat bepaalde ‘vastgelegde’ nutriënten zoals mangaan en ijzer opneembaar te maken voor de plant.

Play
Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking Zakken van 500 gram en 5 kg met een kartonnen omdoos.
Formule Wateroplosbaar granulaat (WG).
Concentratie 1x10⁹ cfu (levensvatbare sporen van Trichoderma harzianum T-22)/gram.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

 • Voeg in een emmer één deel Trianum-P toe aan vijf delen water
 • Meng goed
 • Vul de oplossing aan met de benodigde hoeveelheid water voor de spuit-, druppel- of aangietbehandeling
 • Blijf goed roeren voor een goede verdeling van de sporen in het water
 • Pas na klaarmaken van de spuitoplossing deze op dezelfde dag toe, aangezien de kwaliteit van de sporen binnen enkele uren afneemt

Toepassing

Trianum-P kan worden toegepast via aangieten, druppelirrigatie of bespuiting van het teeltsubstraat bij het inzaaien. Pas Trianum-P toe in een zo vroeg mogelijk stadium voor een optimaal effect.

Toepassing door aangieten of spuiten:

 • Trianum-P kan worden toegepast met elk type spuit- of gietapparatuur
 • Na toepassing de apparatuur goed schoonspoelen met water
 • Gebruik voldoende water voor een goede doordringing van het teeltsubstraat, maar voorkom weg- of uitspoelen

Toepassing met druppelirrigatie:

 • De sporen van Trianum-P moeten snel bij de wortels terechtkomen. Voeg Trianum-P toe na het zandfilter en zorg dat de druppelirrigatiefilters schoon zijn (de sporen kunnen blijven hangen aan organisch materiaal in filters)
 • Vermijd weg- of uitspoelen in de eerste twee dagen na toepassing van het product voor een betere hechting van de sporen aan de wortels. Trianum-P is geen systemisch product en wordt dus niet opgenomen door de plant
 • Gebruik vanaf minimaal één dag vóór toepassing tot twee dagen ná toepassing van Trianum-P geen ontsmettingsmiddelen in het druppelsysteem
Play

Dosering

 • De dosering van Trianum-P hangt af van het gewas en moet steeds aan de specifieke situatie worden aangepast. Raadpleeg het etiket voor de aanbevolen dosering voor elk gewas en elke situatie
 • De toepassingsdoseringen variëren gewoonlijk tussen 1-5 kg/ha of 15-30 gram/1000 planten
 • Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Timing

Begin preventief met de toepassing bij het inzaaien of kort na het planten van het gewas.

Klimaatomstandigheden

Trianum-P doet het goed onder verschillende klimaatomstandigheden. Trichoderma harzianum T-22 groeit in een breed temperatuurbereik (10-34°C/50-93°F), bij een pH tussen 4 en 8, in veel verschillende substraten.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum.

Bewaartemperatuur

4-8°C/39-46°F.

Bewaaromstandigheden

Uit de buurt van direct zonlicht houden.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?