Pestalotiopsis clavispora

Wortel- en kroonrot bij aardbei

Algemeen

Er zijn nieuwe aardbeienziekten ontdekt, waarbij Pestalotiopsis clavispora de veroorzaker is van wortel- en kroonrot en voor het eerst in Nederland is aangetroffen, en Pestalotiopsis longisetula van bladvlekken en vruchtrot, voornamelijk met meldingen uit Brazilië. Het geslacht is vrij complex, dus de taxonomie kan veranderen. Pestalotiopsis clavispora wordt ook Neopestalotiopsis clavispora genoemd.

Pestalotiopsis clavispora is in verband gebracht met ziekten bij aardbei, maar ook bij roos.

Levenscyclus en uiterlijk van wortel- en kroonrot bij aardbei

Over de levenscyclus is niet veel bekend. De schimmel produceert ascosporen en conidiën, maar hun rol bij de ontwikkeling van de ziekte in het gewas is nog niet vastgesteld.

Pestalotiopsis clavispora wordt meestal aangetroffen bij planten die verzwakt zijn door stress, variërend van onderbemesting tot waterstress (te veel of te weinig water); of planten die beschadigd zijn, bijvoorbeeld door teelthandelingen of plagen. De optimale temperatuur voor Pestalotiopsis clavispora is 19-23°C en de ziekteontwikkeling wordt bevorderd door een hoge luchtvochtigheid of vrij water.

Preventie van wortel- en kroonrot bij aardbei

 • Vermijd stress:
  • neem uitlopers van het juiste stadium, zodat de planten minder gestrest en vatbaar zijn
 • Vermijd extreem hoge en lage temperaturen en te veel of te weinig water in de wortelzone. Geef geen water van bovenaf, aangezien dit de ontwikkeling van de ziekte lijkt te bevorderen
  • Dien evenwichtige voeding toe
 • Vermijd schade aan de planten door plaaginsecten of werkzaamheden in het gewas
 • Tref hygiënische maatregelen:
  • verwijder geïnfecteerde planten in een plastic zak
  • Reinig trays, gereedschappen, goten e.d. tussen opeenvolgende teelten
  • Ontsmet het irrigatiewater

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.