Nutari

Wetenschappelijke naam:
Carpoglyphus lactis
Algemene naam:
Gedroogde fruitspint
Productcategorie:
Bijvoeding
  • Alternatieve voeding voor roofmijten

  • Voor de opbouw en het behoud van de populatie

Nutari_Koppert_Biological_Systems.jpg
Nutari_Lily_Koppert_Biological_Systems-1.jpg
  • Alternatieve voeding voor roofmijten

  • Voor de opbouw en het behoud van de populatie

Gebruik voor

Gebruik voor

Gebruik Nutari als alternatieve voedselbron voor de opbouw en het behoud van de populatie generalistische roofmijten (Amblyseius swirskii, Amblyseius andersoni, Amblydromalus limonicus, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Transeius montdorensis) aan het begin van het seizoen en bij lage prooidichtheid.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

Wanneer de plaagdichtheid laag is en er in het gewas geen alternatieve voeding voorhanden is, kan Nutari worden gebruikt als alternatieve voedselbron voor roofmijten. Dit zorgt voor een permanent leger van roofmijten in het gewas, waardoor de plaag in bedwang wordt gehouden.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 2.000.000 roofmijten.
Presentatie Kartonnen koker van 0,9 liter.
Ontwikkelingsstadium Alle stadia.
Dragermateriaal Zemelen.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

  • Gebruik Nutari wekelijks
  • Begin direct samen met of net na de eerste introductie van roofmijten
  • Blijf toepassen gedurende het seizoen, zelfs als er plaaginsecten aanwezig zijn
  • Nutari kan worden toegepast door het product op de bladeren te strooien met een Air(o)bug of met de hand
  • Grote hopen dragermateriaal kunnen bladschade veroorzaken, dus zorg ervoor dat het materiaal als een dunne, gelijkmatige laag wordt verdeeld

Dosering

De dosering van Nutari hangt af van het klimaat, het gewas en de plaagdruk en moet steeds aan de specifieke situatie worden aangepast. Begin met de introductie samen met het uitzetten van de eerste roofmijt. Gebruik 1000-5000 mijten/m2 per uitzetting. Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Klimaatomstandigheden

Carpoglyphus lactis is bestand tegen zeer uiteenlopende omstandigheden en overleeft over het algemeen in omstandigheden die geschikt zijn voor roofmijten.

Voorzorgsmaatregelen

Toepassing van dit product kan overgevoeligheid of allergische reacties veroorzaken. Het is daarom raadzaam de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zo snel mogelijk na ontvangst toepassen. Indien nodig kan het product 1-2 dagen bewaard worden.

Bewaartemperatuur

8-10°C/47-50°F.

Bewaaromstandigheden

Op een droge, donkere plek, zorg voor voldoende ventilatie ter voorkoming van CO2-ophoping.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?