Pherodis

Type:
Species-specific pheromones or lures
Algemene naam:
Soortspecifieke feromonen.
Productcategorie:
Monitoring

Gebruik voor

Gebruik voor

Wanneer Pherodis gebruiken?

Gebruik Pherodis voor het waarnemen van vlinders, motten, kevers of mannelijke gevleugelde wolluis binnen of buiten de kas.

Feromonen voor verschillende motten:

Adoxophyes orana

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Autographa gamma

Cacoecimorpha pronubana

Cameraria ohridella

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

Cossus cossus

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

Cydia funebrana

Cydia pomonella

Cydia pyrivora

Cydia splendana

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis

Eupoecilia amibiguella

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

Lobesia botrana

Mamestra brassicae

Musca domestica

Operophtera brumata

Opogona sacchari

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubilalis (EZ-strain)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella

Phtorimaea operculella

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia / Ephestia

Plutella xylostella

Prays oleae

Rhagoletis cerasi

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon pyopaeformis

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

Trichoplusia ni

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrinaFeromonen voor kevers:

Rhynchophorus ferrugineus

Feromonen voor wolluizen:

Planococcus citri


Zo werkt het

Zo werkt het

Hoe werkt Pherodis?

Vanuit de Pherodis-capsule komt een soortspecifiek sexferomoon vrij dat volwassen mannetjes van de betreffende soort plaaginsect ‘in de val’ lokt. Daar kleven ze vast aan de lijmplaat en zijn hierdoor eenvoudig waar te nemen, te tellen en te identificeren.

Productspecificaties

Productspecificaties

Zakjes met vier feromoondispensers met soortspecifiek sexferomoon

Gebruiken in combinatie met Deltatrap

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing van Pherodis

  • Haal de zakjes met feromoondispensers uit de koeling en open de zakjes. Raak de dispenser niet aan, omdat anders feromoon via handcontact op andere plaatsen in de kas terecht kan komen
  • Leg de capsule op de lijmplaat van de Deltatrap en hang de val op een geschikte plaats
  • Hang de vallen ca. 10 cm boven het gewas, op een plaats waar u eenvoudig kunt inspecteren, bijvoorbeeld langs het middenpad
  • Hang de vallen zo gelijk mogelijk verdeeld over de oppervlakte, om onderlinge beïnvloeding te voorkomen
  • Geef elke Deltatrap een volgnummer. Noteer dit volgnummer en de soort feromoon die erin is bevestigd aan de buitenzijde van de val
  • Was de handen tussentijds bij het monteren van feromoonvallen voor verschillende vlinders/motten
  • Gedurende de eerste dagen na het aanbrengen van een nieuwe feromooncapsule kan het voorkomen dat er meer motten/vlinders gevangen worden door een (kortstondige) hogere afgifte van de nieuwe capsule
  • Feromoondispensers zijn werkzaam gedurende zes weken nadat ze in de val zijn gehangen. Vervang de capsule na zes weken, uitsluitend door capsules met dezelfde soort feromoon

Dosering

Onderstaande aanwijzingen zijn slechts indicatief. Een advies op maat kan worden gegeven als bekend is met welke lokale factoren er rekening gehouden moet worden, zoals gewas, klimaatomstandigheden en plaagdruk. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Dosering:

  • Gebruik voor elke te verwachten soort vlinders/motten twee tot vier dispensers per hectare
  • Gebruik voor wolluis één dispenser per 500-1000 m²

Beste omstandigheden voor gebruik van Pherodis

De feromoondispenser van het type 'plastic buisje' nooit openen, omdat dan het feromoon vrijwel direct volledig verdampt. Het plastic buisje is diffuus, en het feromoon diffundeert langzaam door de wand.

Productbehandeling

Productbehandeling

Opslag

Koppert Biological Systems is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

(Zakjes met) feromoondispensers bij voorkeur in de diepvries (-18°C) en in ieder geval onder 4°C bewaren.

Op de verpakking staat een productiedatum. Bij bewaring in de diepvries zijn de dispensers tot twee jaar na de aangegeven datum bruikbaar, indien bewaard in de koelkast (4-6°C) tot één jaar na de productiedatum.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Controleer de lokale registratie-eisen. Koppert Biological kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze producten? Neem contact op met een van onze experts.
Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de tuinbouw.

Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.
Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en valt onder het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.