Vidi Funda

Werkzame stof:
Mengsel van gemalen peulvruchten, maïs, zeewierextract en mineralen
Productcategorie:
Biostimulant
 • Plantenvoeding met organische stikstof

 • Verbetert de bodemweerbaarheid

 • Verhoogt de bestaande populatie nuttige micro-organismen in de bodem

Play
 • Plantenvoeding met organische stikstof

 • Verbetert de bodemweerbaarheid

 • Verhoogt de bestaande populatie nuttige micro-organismen in de bodem

Gebruik voor

Gebruik voor

Vidi Funda herstelt en handhaaft het natuurlijke evenwicht en de bodemweerbaarheid.

Teelten

Alle gewassen.

Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De Vidi Funda-pellets breken af door de inwerking van temperatuur, vocht en de bestaande microbiële populatie en geven de mineralen af aan de omringende bodem. Het is deze geleidelijke afbraak waardoor de microbiële populatie wordt ondersteund en ontwikkeld en de biologische beschikbaarheid van nutriënten toeneemt.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking Zakken van 20 kg.
Presentatie Vaste, bruinachtige pellets.
Inhoud Organische stof, 7% organische stikstof, 2% P₂O₅ (als natuurfosfaat), 4% K₂O (als patentkali).
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Vidi Funda kan worden ingewerkt in het groeisubstraat of op de grond of pot worden gestrooid.

Inwerken in het groeisubstraat:

 • Meng Vidi Funda gelijkmatig door het groeisubstraat. Dit kan door een leverancier van teeltsubstraten of ter plaatse bij de teler worden gedaan
 • Gebruik binnen 3-4 weken na het mengen met het teeltsubstraat (eerder als het substraat nat is), aangezien het biologische proces direct na het mengen begint
 • Vermijd anaerobe omstandigheden

Strooien op de grond:

 • Strooi gelijkmatig over het grondoppervlak
 • Vermijd direct contact tussen de pellets en plantenstengel of wortelstok
 • Werk indien mogelijk de pellets in de bovenlaag in om het afbraakproces te bevorderen
 • Als de grond met kunststoffolie wordt bedekt, moeten de Vidi Funda-pellets in de grond worden ingewerkt om anaerobe omstandigheden te voorkomen

Strooien op potplanten:

 • Zorg voor direct contact met het teeltsubstraat zodat de afbraak van de pellets kan beginnen
 • Vermijd anaerobe omstandigheden. Daarom niet direct onder de druppelaars aanbrengen
Play

Dosering

 • De dosering van Vidi Funda hangt af van het gewas, het groeisubstraat en het klimaat en moet steeds aan de specifieke situatie worden aangepast
 • Begin preventief met de toepassing of kort na het planten van het gewas
 • De toepassingsdoseringen variëren gewoonlijk tussen 250-500 kg/ha of 2-3 kg/m3 substraat
 • Toepassing kan worden herhaald voor bepaalde gewassen
 • Raadpleeg een consultant van Koppert of van een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie

Opmerking

 • Houd bij de toediening van meststoffen rekening met de nutriënten uit Vidi Funda
 • Vermijd direct contact van de Vidi Funda-pellets met zacht, groen plantenweefsel, aangezien dit kan leiden tot verbranding
 • Er kan schimmelgroei ontstaan op teeltsubstraten met Vidi Funda. Onder aerobe omstandigheden is dit een teken dat het substraat biologisch actief is en de weerbaarheid ervan toeneemt
 • De schimmel verdwijnt weer gedurende de afbraak van de pellets

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

 • Zie verpakking voor uiterste gebruiksdatum
 • De houdbaarheid neemt af zodra de verpakking is geopend

Bewaartemperatuur

5-20°C/41-68°F.

Bewaaromstandigheden

 • Op een koele, donkere en droge plek
 • Niet in direct zonlicht
 • Vorstvrij bewaren

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?