Sportnem-H

Wetenschappelijke naam:
Heterorhabditis bacteriophora
Algemene naam:
Entomopathogene nematoden
Productcategorie:
Natuurlijke vijand
 • Voor de bestrijding van engerlingen (keverlarven) in gazons

 • Kan worden toegepast met standaard spuitapparatuur

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering

 • Voor de bestrijding van engerlingen (keverlarven) in gazons

 • Kan worden toegepast met standaard spuitapparatuur

 • Goed oplosbare, biologisch afbreekbare formulering

Gebruik voor

Gebruik voor

Sportnem-H kan worden gebruikt voor de biologische bestrijding van engerlingen (keverlarven) in gazons.

Plagen

 • Kevers (Coleoptera):
  • Kevers (Curculionidae): taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) en andere Otiorhynchus spp.
  • Engerlingen (Scarabaeidae): Amphimallon majale; junikever (Amphimallon solstitialis); Amphimallon aestivus; gewone meikever (Melolontha melolontha); rozenkever (Phyllopertha horticola); Phyllophaga spp.; Hoplia philanthus en andere Hoplia spp.; Japanse kever (Popilia japonica); Anomala orientalis; Autoserica castanea; Anomala dubia; Serica brunnea; Anoxia villosa
  • Mestkevers (Aphodius spp.)
Zo werkt het

Zo werkt het

Werking

De nematoden dringen in het plaaginsect en geven symbiotische bacteriën af in de lichaamsholte. Deze bacteriën zetten de weefsels van de gastheer om in een voedselbron voor de nematoden, die zich vervolgens ontwikkelen en voortplanten in de gastheer. Het plaaginsect sterft binnen enkele uren tot dagen na infectie.

Visueel effect

Geïnfecteerde plaaginsecten in de wortelzone verkleuren rood tot bruin, maar zijn vaak moeilijk terug te vinden omdat ze snel vergaan.

Productspecificaties

Productspecificaties

Verpakking 2.500 miljoen – 10 zakjes van 250 miljoen in een doos.
Ontwikkelingsstadium Infectieuze derde stadium larven (L3).
Concentratie 86% Heterorhabditis bacteriophora – 14% inert biologisch afbreekbaar dragermateriaal.
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Bereiding

 • Haal de zakjes uit de doos en laat ze 30 minuten op kamertemperatuur komen
 • Voeg de inhoud van de verpakking toe aan een emmer met ten minste twee liter water per zakje (watertemperatuur: 15-20 °C/59-68 °F)
 • Roer goed en laat de inhoud vijf minuten weken
 • Roer de oplossing nogmaals door en giet deze dan in de halfgevulde spuittank (behalve bij gebruik in een tankmix met een compatibel product)
 • Roer het mengsel in de tank voortdurend (bijv. met een recirculatiepomp)
 • Vul de spuittank met de benodigde hoeveelheid water
 • Bij gebruik in een tankmix met een compatibel product voegt u Sportnem-H aan het einde toe aan een volledig gevulde tank
 • Gebruik direct na bereiding van de spuitoplossing

Toepassing

 • Nematoden kunnen worden toegepast met een gieter, een pneumatische spuit, via een regenleiding, met een rugspuit of een sproeiwagen
 • Verwijder alle zeefjes, met name die met een maaswijdte kleiner dan 0,3 mm (50 mesh), om verstopping te voorkomen
 • Gebruik een druk van maximaal 20 bar/290 psi (op spuitdop)
 • De spuitdopopening moet minimaal 0,5 mm (500 micron - 35 mesh) zijn. Gebruik bij voorkeur een kegelvormige spuitdop met een hoge stroomsnelheid
 • Meng voortdurend om te voorkomen dat de nematoden naar de bodem van de spuittank zakken
 • Gebruik geen sproeiers met centrifugaal- of zuigerpompen
 • De temperatuur in de watertank mag maximaal 25 °C (77 °F) zijn en de pH moet 4-8 zijn
 • Verspuit gelijkmatig over het grondoppervlak/groeimedium
 • Verspuit de vloeistof zodra deze is bereid en binnen een kort tijdsbestek. Bewaar de bereide spuitvloeistof niet.

Dosering

Sportnem- H wordt doorgaans toegepast in een dosering van 2,5 miljard nematoden per hectare. In het algemeen zijn twee toepassingen vereist.

Timing

Timing en frequentie hangen af van de plaagsoort en de omgeving van het gewas (relatieve luchtvochtigheid en temperatuur). Raadpleeg een adviseur van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Klimaatomstandigheden

 • Heterorhabditis bacteriophora is actief tussen 16-35°C maar geeft het beste resultaat bij temperaturen tussen 19-33°C
 • Een bodemtemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C kan dodelijk zijn
 • Nematoden zijn gevoelig voor ultraviolet licht (uv): gebruik ze niet in direct zonlicht
 • Het vochtgehalte van de dekaarde moet gedurende enkele dagen na toepassing hoog worden gehouden. Irrigeer het gewas indien mogelijk voor en direct na toepassing
 • Toevoeging van een adjuvant en/of een anti-droogmiddel/bevochtigingsmiddel kan nuttig zijn Vraag uw Koppert-vertegenwoordiger/distributeur om meer informatie
 • Verspuit 's avonds (of in sommige gevallen 's ochtends) om de nematoden enkele uren hun werk te laten doen binnen het optimale temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik zoals hierboven beschreven

Neveneffecten en compatibiliteit

 • Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen
 • Voor tankmixen geldt als algemene regel dat de nematoden altijd aan een volledig gevulde tank met het compatibele product moeten worden toegevoegd
 • Het product is veilig voor de meeste nuttige insecten en mijten, maar kan enig effect hebben op sommige soorten wanneer ze in direct contact komen met nematoden die op het blad zijn toegepast.

Controleer de neveneffectendatabase van Koppert of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor advies.

Productbehandeling

Productbehandeling

Bewaartijd na ontvangst

Zie uiterste gebruiksdatum op de doos. Het product is gemiddeld 6 weken houdbaar.

Bewaartemperatuur

Bewaar gekoeld bij 2-6 °C/35-43 °F in een geventileerde koelkast/koele ruimte.

Bewaaromstandigheden

Haal de dozen bij ontvangst uit de isolerende verzendverpakking. Bewaar tot gebruik in een donkere, geventileerde koelkast/koele ruimte.

Downloads

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Populaire links:

Hulp nodig?