Sluipwespen

Wat zijn sluipwespen?

Parasitaire wespen zijn kleine insecten die een cruciale rol spelen in natuurlijke ongediertebestrijding. Ze worden "parasitair" genoemd omdat ze hun eitjes in of op schadelijke plaaginsecten leggen. Deze sluipwesplarven ontwikkelen zich vervolgens in het gastheerinsect en doden het uiteindelijk.

Deze wespen zijn zeer gespecialiseerd: verschillende soorten richten zich op specifieke plagen. Ze zijn effectief in het verminderen van de populatie schadelijke insecten, waardoor ze waardevolle bondgenoten zijn in de tuinbouw en landbouw. In tegenstelling tot chemische bestrijdingsmiddelen zijn sluipwespen natuurlijk en zijn ze niet schadelijk voor nuttige insecten, dieren of het milieu.

Parasitaire wespen voor ongediertebestrijding

Sluipwespen bestrijden verschillende plagen die veel voorkomen in de commerciële tuinbouw en landbouw. Hier zijn enkele van de belangrijkste plagen die door sluipwespen worden bestreden:

 • Parasitaire wespen voor bladluizen
  Parasitaire wespen voor bladluizen

  Bladluizen zijn berucht omdat ze een groot aantal gewassen aantasten en schade veroorzaken door plantensap op te zuigen en plantenvirussen over te brengen. Parasitaire wespen, zoals Aphelinus abdominalis (Aphilin), Aphidius colemani (Aphipar), Aphidius matricariae (Aphipar-M), Aphidius ervi (Ervipar) en Praon volucre, Ephedrus cerasicola (Aphiscout) zijn bijzonder effectief in het bestrijden van bladluizenpopulaties.

  Play
 • Sluipwespen voor wittevlieg
  Sluipwespen voor wittevlieg

  Wittevliegen zijn algemene plagen die zich voeden met plantensap en plantenziekten overbrengen. Encarsia formosa (En-Strip) en Eretmocerus eremicus (Ercal, Enermix) zijn sluipwespen die bekend staan om hun doeltreffendheid bij het bestrijden van wittevliegpopulaties.

  Play
 • Parasitaire wespen voor mineervliegen
  Parasitaire wespen voor mineervliegen

  Mineervliegen zijn plagen die tunnels maken in de bladeren van planten en het blad beschadigen. Sommige sluipwespen, zoals Diglyphus isaea (Miglyphus) en Dacnusa sibirica (Minusa), richten zich op mineervlieglarven door hun eitjes in de poppen van de mineervlieg te leggen.

  Play
 • Sluipwespen voor wolluizen en schubben
  Sluipwespen voor wolluizen en schubben

  Wolluizen en schubben zijn sapetende insecten die planten kunnen verzwakken en beschadigen. Anagyrus vladimiri (Citripar) is een sluipwesp die op wolluizen jaagt.

  Play
 • Parasitaire wespen voor stinkwantsen
  Parasitaire wespen voor stinkwantsen

  Parasitaire wespen hebben bewezen effectief te zijn bij de bestrijding van stinkwantsen. Soorten zoals Trissolcus basalis (Nezapar) worden gebruikt om de zuidelijke groene stinkwants te bestrijden.

  Play
 • Sluipwespen voor rupsen
  Sluipwespen voor rupsen

  Rupsen kunnen gewassen verwoesten door zich te voeden met bladeren en vruchten. Bepaalde sluipwespen, zoals Trichogramma soorten, leggen hun eitjes in rupseneieren, waardoor deze zich niet kunnen ontwikkelen.

Voordelen van sluipwespen

Het gebruik van sluipwespen voor plaagbestrijding biedt een aantal voordelen:

 1. Verbeterde gewasbescherming: Sluipwespen zijn zeer efficiënt in het bestrijden van specifieke plaaginsecten. Door deze nuttige insecten te introduceren, kunnen telers de schade die wordt veroorzaakt door ongedierte aanzienlijk verminderen, wat zorgt voor een hogere opbrengst en productkwaliteit.
 2. Duurzaamheid voor het milieu: Parasitaire wespen bieden een natuurlijke en milieuverantwoorde oplossing voor plaagbestrijding. Deze aanpak minimaliseert de milieu-impact van chemische bestrijdingsmiddelen en bevordert een duurzamer landbouwmodel.
 3. Kosteneffectieve bestrijding: Door sluipwespen op te nemen in IPM-strategieën (Integrated Pest Management) kunnen telers hun afhankelijkheid van dure chemische bestrijdingsmiddelen verminderen.
 4. Consistentie en effectiviteit op lange termijn: Eenmaal gevestigd bieden sluipwespen een consistente en langdurige bestrijding. Deze nuttige insecten blijven hardnekkig jagen en parasiteren op plaaginsecten, waardoor ze gewassen gedurende het hele groeiseizoen blijven beschermen.
 5. Biodiversiteit en ecosysteembalans: De introductie van sluipwespen in commerciële teeltomgevingen kan de biodiversiteit bevorderen, omdat het gebruik van schadelijke chemicaliën afneemt. Dit zorgt op zijn beurt voor een evenwichtiger ecosysteem in het gewas, wat de algehele gezondheid en veerkracht van het gewas kan verbeteren. Een divers ecosysteem betekent vaak minder onevenwichtigheden en uitbraken van specifieke plaagsoorten.

Hoe bestrijden sluipwespen plagen?

Parasitaire wespen gebruiken twee primaire methoden om plagen te bestrijden: parasitering en gastheervoeding.

Parasitering

Parasitering is de belangrijkste manier waarop sluipwespen plagen in de landbouw bestrijden. Bij dit proces legt de sluipwesp haar eitjes in of op een gastheerorganisme. Dit is hoe het werkt:

 • Eieren leggen: Een vrouwelijke sluipwesp zoekt een geschikte gastheer. De keuze van de gastheer hangt af van de specifieke sluipwespensoort, omdat ze vaak gastheerspecifiek zijn. De vrouwelijke sluipwesp legt haar eitjes voorzichtig in het lichaam van de gastheer of hecht ze aan de buitenkant van de gastheer.
 • Ontwikkeling van de larven: Wanneer de eieren van de sluipwesp uitkomen, beginnen de pas uitgekomen larven zich te voeden met de gastheer. Ze verorberen de gastheer van binnenuit, wat uiteindelijk leidt tot de dood van de gastheer.
 • Popstadium: Nadat de larven de gastheer hebben verorberd, verpoppen ze zich en vormen ze een cocon of popstadium in of op het lichaam van de gastheer.
 • Ontpoppen: Zodra de sluipwesp volwassen is, komt ze uit het lichaam van de gastheer of uit de cocon. De gastheer wordt daarbij meestal gedood.

Voeden van de gastheer

Naast parasiteren voeden sommige sluipwespen zich ook met de gastheer. Dit gedrag houdt in dat de volwassen sluipwespen zich voeden met de lichaamsvloeistoffen van de gastheer, wat belangrijk kan zijn voor hun voortplanting. Het is belangrijk om te weten dat niet alle soorten sluipwespen zich met gastheervoeding bezighouden en dat parasitering de belangrijkste bestrijdingsmethode blijft.

Producten van sluipwespen

Met meer dan vijf decennia ervaring en expertise is Koppert een vertrouwde bron voor telers die op zoek zijn naar effectieve en betrouwbare biologische bestrijdingsoplossingen. Koppert biedt verschillende sluipwespen voor de bestrijding van bladluizen, wittevlieg, mineervliegen, wolluizen, stinkwantsen en rupsen.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn sluipwespen en welk voordeel hebben ze voor de landbouw?
  Wat zijn sluipwespen en welk voordeel hebben ze voor de landbouw?

  Parasitaire wespen zijn kleine insecten die een essentiële rol spelen in natuurlijke plaagbestrijding. Ze hebben een positieve invloed op de landbouw doordat ze zich richten op specifieke plaaginsecten en erop parasiteren, waardoor de plaagpopulaties effectief afnemen en er minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

 • Zijn sluipwespen schadelijk voor gewassen of andere nuttige insecten?
  Zijn sluipwespen schadelijk voor gewassen of andere nuttige insecten?

  Nee, sluipwespen zijn niet schadelijk voor gewassen of nuttige insecten. Ze zijn zeer selectief in hun keuze van waardplanten, waardoor ze zich voornamelijk richten op schadelijke insecten. Dit maakt ze een waardevolle aanvulling op IPM-strategieën (Integrated Pest Management).

 • Welke soorten plagen bestrijden sluipwespen meestal in de landbouw?
  Welke soorten plagen bestrijden sluipwespen meestal in de landbouw?

  Van sluipwespen is bekend dat ze verschillende plagen bestrijden, zoals bladluizen, rupsen, witte vliegen, wolluizen en schildluizen, stinkwantsen en mineervliegen. De specifieke plagen die ze bestrijden kunnen variëren afhankelijk van de soort sluipwesp.

 • Kunnen sluipwespen werken in alle soorten gewasomgevingen en klimaten?
  Kunnen sluipwespen werken in alle soorten gewasomgevingen en klimaten?

  Sluipwespen kunnen effectief zijn in verschillende landbouwomgevingen en klimaten. Het is echter essentieel om de juiste soort sluipwesp te selecteren voor je specifieke regio en gewastype.

 • Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen bij het introduceren van sluipwespen in mijn gewas?
  Zijn er voorzorgsmaatregelen die ik moet nemen bij het introduceren van sluipwespen in mijn gewas?

  Het is raadzaam om advies te vragen aan experts bij het introduceren van sluipwespen om er zeker van te zijn dat de juiste soorten worden gebruikt en dat de timing en introductiemethoden geschikt zijn voor uw specifieke plaagdierproblemen.