Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotiënrot, rattenkeutelziekte

Algemeen

Sclerotinia sclerotiorum, ook sclerotiënrot of rattenkeutelziekte genoemd, is een plantpathogene schimmel met een groot aantal waardplanten.

Levenscyclus en uiterlijk van sclerotiënrot/rattenkeutelziekte

Sclerotiënrot/rattenkeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) overwintert in de vorm van sclerotiën en mycelium in dood en levend plantmateriaal, in of op de grond. De sclerotiën ontkiemen bij temperaturen tussen 4 en 26°C, met een optimale temperatuur tussen 13 en 15°C. Ontkieming en infectie vinden meestal plaats als de grond langdurig veel water bevat.

De sclerotiën ontkiemen rechtstreeks en vormen mycelium, of ze produceren apothecia (vruchtlichamen) met ascosporen. Het mycelium infecteert de stengelvoet en de wortels, en de ascosporen infecteren de bovengrondse plantendelen. Bij bedekte teelten vormen de ontkiemende sclerotiën meestal alleen mycelium. De schimmel groeit vrij snel in de plant en doodt de waardplantcellen. Op het geïnfecteerde plantenweefsel verschijnt wit pluizig mycelium met nieuwe, donkere sclerotiën. De schimmel infecteert ook zaden en knollen, die een bron van nieuwe infectie kunnen vormen in het volgende gewas. Verspreiding naar naburige planten vindt plaats door myceliumgroei.

Bestrijding van sclerotiënrot/rattenkeutelziekte

Preventie van sclerotiënrot/rattenkeutelziekte

  • Teel droog/wees voorzichtig met watergift
  • Zet de planten ver uit elkaar
  • Verwijder zieke planten in een gesloten plastic zak
  • Verwijder gewasresten

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.