Fusarium oxysporum

Fusarium-verwelkingsziekte

Algemeen

Het geslacht Fusarium bestaat uit veel verschillende soorten bodemschimmels. Fusarium komt algemeen voor en kan vele waardgewassen infecteren. Veel soorten worden gezien als zwakteparasieten, die alleen gewonde of gestreste waardplanten kunnen besmetten.

Levenscyclus en uiterlijk van de Fusarium-verwelkingsziekte

Er zijn veel verschillende formae speciales van Fusarium oxysporum, die elk specifiek zijn voor een beperkt aantal gewassen. Zelfs binnen één gewas kunnen verschillende formae speciales optreden, met verschillende symptomen. Fusarium oxysporum is de enige Fusarium-soort die in het vaatstelsel van de waardplant groeit en zich naar boven uitbreidt binnen de plant. De andere soorten verspreiden zich naar boven aan de buitenkant van de plant.

De meeste Fusarium-soorten vormen alleen ongeslachtelijke sporen. Sommige produceren ook ascosporen. De levenscyclus van Fusarium oxysporum lijkt op die van de meeste Fusarium-soorten. Fusarium kan vele jaren overwinteren in de bodem en op gewasresten van geïnfecteerde planten, in de vorm van chlamydosporen (dikwandige myceliumcellen) of mycelium. Overleving is ook mogelijk op zaad, kasconstructies, gereedschap en machines. De primaire infectie wordt ofwel door zaad overgedragen of vindt plaats als infectie van de wortels bij de wortelpunt of in kleine wonden, bijvoorbeeld waar de zijwortels vastzitten aan de penwortel.

Bestrijding van de Fusarium-verwelkingsziekte

Preventie van de Fusarium-verwelkingsziekte

  • Verwijder of vernietig gewasresten
  • Kies voor resistente rassen
  • Gebruik schoon uitgangsmateriaal (heet water is effectief voor de behandeling van zaad)
  • Gebruik schoon substraat in bedekte teelten
  • Ontsmet gereedschap, machines en irrigatiewater in bedekte teelten
  • Voorkom stress bij de planten
  • Zorg voor voldoende drainage van de grond
  • Dien stikstof toe als nitraat in plaats van ammonium
  • Vermijd schade tijdens de oogst en tijdens de opslag, en bevorder de wondgenezing na de oogst, naargelang het gewas

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.