Database met neveneffecten

Database met neveneffecten

Neveneffecten

Pesticiden kunnen (in)directe effecten hebben op natuurlijke vijanden. Met onze neveneffecten-app kunt u zien hoe schadelijk verschillende pesticiden zijn.

Ontdek welke pesticiden een neveneffect hebben op onze producten

Of download de neveneffecten-app:

Residuwerking op natuurlijke vijanden (persistentie)

Veel middelen blijven na het aanbrengen gedurende een bepaalde tijd schadelijk. Bij natuurlijke vijanden wordt deze persistentie weergegeven als het aantal weken waarin het middel schadelijk blijft voor de natuurlijke vijanden. Pas na de aangegeven periode kan de desbetreffende parasiet of predator met succes (opnieuw) worden geïntroduceerd.

Neveneffecten op hommels

Alle resultaten voor nevenwerkingen op hommels zijn verkregen met Bombus terrestris. Bij andere hommelsoorten kunnen de neveneffecten verschillen. Er zijn voor hommels vier categorieën vastgesteld om aan te geven welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het gebruik van de desbetreffende pesticiden. Gebruik vóór het bedekken en verwijderen de Beehome-functie van de hommelkast.

Residuwerking op hommels (persistentie)

De residuwerking van een middel op hommels wordt weergegeven als het aantal dagen dat er geen hommels mogen vliegen in de kas. Pas na het verstrijken van de vermelde periode is het residu ver genoeg afgebroken en hebben de hommels er geen last meer van. Als er geen gegevens zijn vermeld, is de persistentie onbekend.

Informatiebronnen

De gegevens in deze database zijn afkomstig uit verschillende informatiebronnen:

Resultaten van door Koppert B.V. uitgevoerd onderzoek.
-
Praktijkervaringen van Koppert-medewerkers over de hele wereld
(voornamelijk wat betreft persistentie)
-
Onderzoeksresultaten van de IOBC-werkgroep 'Neveneffecten van pesticiden op nuttige organismen' ('Pesticides and beneficial organisms')
-
Verslagen van onderzoeksinstituten (nationaal en internationaal)
-
Overige bronnen, zoals de websites van de IOBC of IPM Impact
-
Producenten van pesticiden