Ralstonia solanacearum

Bacterieverwelking, bruinrot

Algemeen

Ralstonia solanacearum is een plantpathogene bacterie. Het is een bodemziekte die het xyleem koloniseert, waardoor bacterierot en bruinrot ontstaan. De bacterie kan zeer veel waardplanten aantasten.

Levenscyclus en uiterlijk van bacterieverwelking, bruinrot

In Europa is Ralstonia solanacearum een quarantaineorganisme en in de Verenigde Staten wordt deze bacterie beschouwd als bioterreur-organisme. Het is een veelvoorkomende bodembacterie in tropische en subtropische gebieden, die wordt geïntroduceerd met uitgangsmateriaal (pootaardappelen, stekken van siergewassen) uit warmere gebieden. Er worden verschillende varianten (‘races’) onderscheiden, waarvan de waardplantenreeks verschillend is, maar wel overlap vertoont. Race 3 tast nagenoeg alleen aardappel en tomaat aan. De optimale temperatuur voor de andere races is 35-37°C, maar voor race 3 bedraagt het optimum 27°C. Daardoor levert deze variant meer gevaar op in gematigde gebieden. Hij overleeft goed in water en in veel verschillende bodemsoorten, en ook op andere waardplanten zoals onkruiden. Hij dringt de planten binnen via wonden of huidmondjes en breidt zich vervolgens uit naar de xyleemvaten. In aardappel wordt hij overgebracht via de knollen. De bacteriën verspreiden zich van de ene plant naar de andere door zich te verplaatsen van de wortels van geïnfecteerde planten naar naburige planten. De bacteriën kunnen ook met irrigatiewater worden verspreid.

De ziekte komt het vaakst voor bij een hoge bodemvochtigheid, bijv. in regenachtige periodes. Bij lage temperatuur kan de infectie latent aanwezig blijven totdat de omstandigheden gunstiger worden. Dit maakt het moeilijker om besmette akkers te herkennen.

Preventie van bacterieverwelking, bruinrot

  • Gebruik ziektevrij uitgangsmateriaal (zaad, stekken, knollen)
  • Ontsmet messen en gereedschappen
  • Bestrijd wortelknobbelaaltjes, aangezien de bacteriën de wortels van het gewas gemakkelijker kunnen infecteren via de wonden die de aaltjes maken
  • Gebruik geen gesneden pootgoed voor de vermeerdering van aardappels, aangezien de ziekte tot 250% vaker voorkomt bij het doorsnijden van knollen
  • Er zijn quarantainemaatregelen van kracht, waaronder een verbod op aardappelteelt op een akker gedurende vijf jaar nadat daar een besmetting met de bacterie is aangetroffen

Voorkom plantenziekten door te zorgen voor een optimale groei, ontwikkeling en weerbaarheid van het gewas.