Amblyseius andersoni

Amblyseius andersoni is een roofmijt en wordt gebruikt voor biologische bestrijding in land- en tuinbouw. Deze roofmijten zijn natuurlijke vijanden van verschillende plagen zoals trips, wittevlieg, spint en roestmijt. Als bestrijdingsmiddel draagt Amblyseius andersoni aanzienlijk bij aan duurzame landbouwpraktijken door een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor traditionele chemische bestrijdingsmiddelen. De effectiviteit van deze roofmijten bij lagere temperaturen maakt ze een waardevolle aanwinst voor het behoud van gewasopbrengsten en gezondheid.

Biologische bestrijding met Amblyseius andersoni

De roofmijt Amblyseius andersoni bestrijdt:

  • Trips
  • Spint zoals de Fruitspintmijt (Panonychus ulmi).

Amblyseius andersoni heeft een voorkeur voor jonge larven van verschillende tripssoorten, maar de roofmijt heeft ook een effect op wittevlieg en roestmijten.

Voedingsgedrag van Amblyseius andersoni

De roofmijt prikt een prooi aan en zuigt de inhoud eruit. Naast trips en spintmijten eet Amblyseius andersoni verschillende andere kleine organismen zoals witte vlieg, weekhuidmijt en roestmijt. Ze kunnen zich ook voeden met stuifmeel, wat nuttig is omdat de roofmijten zich kunnen vestigen in bloeiende gewassen voordat de plaag verschijnt. Amblyseius andersoni kan zich voeden met larven van de eerste instar van trips en alle stadia van de Fruitspintmijt (Panonychus ulmi). Bij 25°C onder optimale omstandigheden consumeert een volwassen vrouwtje Amblyseius andersoni 4-5 larven van de eerste instar van Califonische trips (Frankliniella occidentalis) per dag en legt 2,3 eieren per dag.

Levenscyclus van Amblyseius andersoni

Mobiele stadia zijn beige, druppelvormige mijten. Eieren zijn langwerpig en transparant wit. Volwassen exemplaren zijn ongeveer 0,5 mm groot. Roofmijten worden meestal aan de onderkant van de bladeren gevonden, vaak in de hoek van de hoofdnerf en de zijnerven. Het is niet mogelijk om Amblyseius andersoni in het veld te onderscheiden van Amblyseius swirskii, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Transeius montdorensis of Amblydromalus limonicus.

De levenscyclus van Amblyseius andersoni bestaat uit ei, larve, protonimf, deutonimf en volwassen dier. Eieren worden aan de onderkant van bladeren gelegd, vaak in de oksel van de nerven. Ze zijn ovaal, wit en hebben een diameter van ongeveer 0,14 mm. De larven hebben zes poten, hebben dezelfde kleur als de eieren en zijn alleen iets groter. De larven van Amblyseius andersoni zijn facultatieve eters, wat betekent dat deze mijten zich kunnen voeden maar dit niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling tot nimf. De nimfen zijn groter dan de larven, hebben acht poten en zijn witgeel van kleur. Volwassen mijten hebben acht poten, zijn doorschijnend wit van kleur en hebben een plat, langwerpig lichaam. Ze zijn ongeveer 0,4 mm lang. De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. De mijten zijn erg beweeglijk en zoeken actief naar voedsel aan de onderkant van bladeren. Ze komen vaak samen in de oksels van bladnerven om te rusten. Hun kleur kan variëren afhankelijk van de gegeten prooi en varieert van bijna helder witachtig tot ondoorzichtig wit of geel. Door hun grootte en kleur zijn ze moeilijk te herkennen in het gewas.

Beste omstandigheden voor gebruik van Amblyseius andersoni

De roofmijt Amblyseius andersoni is effectief bij temperaturen boven 14°C/57°F. Optimale temperaturen liggen tussen 20 en 28°C (68 en 82°F). Amblyseius andersoni is gevoelig voor een relatieve vochtigheid lager dan 65%.

In tomaat wordt het gebruik van Amblyseius andersoni niet aanbevolen, omdat het wordt gehinderd door de klierharen op de stengels en bladeren en geen populatie opbouwt.

Amblyseius andersoni in emmers

De roofmijt Amblyseius andersoni is verkrijgbaar in een emmer (Anso-Mite).

  • Meng voorzichtig door de emmer een paar keer rond te draaien
  • Strooi voorzichtig op de bladeren
  • Zorg ervoor dat het materiaal minstens een paar uur op de bladeren blijft zitten na het uitzetten van de roofmijten
  • Kan ook worden toegepast met (Mini)-Air(o)bug

De dosering van Anso-Mite is afhankelijk van het klimaat, het gewas en de plaagdichtheid en moet altijd worden aangepast aan de specifieke situatie. Begin preventief kort na het planten van het gewas. Introductiesnelheden variëren meestal van 50-250 per m2/uitzetting. Introducties moeten minstens 3 keer worden herhaald met wekelijkse tussenpozen of totdat de plaag onder controle is. Neem contact op met een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.

Amblyseius andersoni in kweekzakjes

De roofmijt Amblyseius andersoni is ook verkrijgbaar in kweekzakjes (Anso-Mite Plus). In dit geval vermenigvuldigen de roofmijten zich in het zakje en verspreiden ze zich in het gewas over een periode van enkele weken.

Hang de zakjes op een beschutte plaats in het gewas, niet blootgesteld aan direct zonlicht. Sachets hebben al een uitvlieggat. Houd de sachets vast bij de kartonnen strip aan de bovenkant, om de roofmijten niet te beschadigen.

De dosering van Anso-Mite Plus is afhankelijk van het klimaat, gewas en plaagdichtheid en moet altijd worden aangepast aan de specifieke situatie. Start de introductie preventief of zodra de eerste plagen in het gewas worden waargenomen. Gebruik minstens 4.000 sachets per ha en hang ze gelijkmatig verdeeld in het gewas. Herhaal de introductie na 4 weken als de plaag niet onder controle is. Raadpleeg een Koppert-adviseur of een erkende distributeur van Koppert-producten voor advies over de beste strategie voor uw situatie.