Tetranychus urticae

Spint

Algemeen

De kasspintmijt (Tetranychus urticae) is een plaag die over de hele wereld op veel gewassen wordt aangetroffen. Ondanks hun kleine formaat kunnen ze door hun grote voortplantingscapaciteit in korte tijd enorm veel schade aanrichten. Wereldwijd zijn er meer dan 1200 soorten, waarvan er veel regelmatig schade toebrengen in de land- en tuinbouw. Kasspint (Tetranychus urticae) is verreweg de belangrijkste plaagsoort in de kas en vele buitenteelten.

Over spintmijt

Play

Levenscyclus en uiterlijk van spintmijt

De kasspintmijt (Tetranychus urticae) doorloopt de volgende ontwikkelingsstadia: ei, larve, protonimf, deutonimf en adult. Bij het larvenstadium en de twee nimfenstadia is een actieve en een rustperiode te onderscheiden, die beide ongeveer even lang duren. De eieren bevinden zich meestal aan de onderkant van de bladeren. Het lichaam van de kaspintmijt is ovaal en aan de achterkant afgerond. De kleur varieert van oranje, lichtgeel of lichtgroen tot donkergroen, rood, bruin of bijna zwart.