Frankliniella occidentalis

Californische trips

Algemeen

De Californische trips (Frankliniella occidentalis) is tegenwoordig de schadelijkste tripssoort in vele kasgewassen. De Californische trips (Frankliniella occidentalis) kan worden aangetroffen op veel verschillende plantensoorten, onder andere op vele bedekte groente- en sierteeltgewassen en op diverse onkruiden. Het is vooral een belangrijk plaaginsect in komkommer, paprika, aubergine en in vele siergewassen.

Over Californische trips

Play

Levenscyclus en uiterlijk van de Californische trips

De Californische trips (Frankliniella occidentalis) doorloopt 6 ontwikkelingsstadia: ei, 2 larvenstadia, voorpop, pop en ten slotte het volwassen insect. De Californische trips (Frankliniella occidentalis) legt eieren in bladeren, bloemblaadjes en zachte stengeldelen. Ze worden in het plantweefsel gelegd met een op een zaag gelijkende legboor.

De larven zijn bijna doorschijnend wit of geelachtig tot oranjegeel van kleur, met een grote kop en helderrode ogen. De kleur van volwassen vrouwtjes varieert sterk, van bijna wit en geelachtig oranje tot bijna zwart.

De Californische trips(Frankliniella occidentalis) verpopt zich over het algemeen in de grond, maar er zijn ook poppen te vinden op bladeren, in bloemen of op andere beschutte plaatsen. De voorpop- en popstadia zijn te herkennen aan de vleugelaanleg. In vergelijking met een voorpop heeft een pop langere vleugelstompjes en langere antennen, die achterwaarts over de kop zijn gebogen. De voorpop- en popstadia eten niet en ze bewegen alleen als ze worden verstoord. Bij adulten zijn de twee paar vleugels volledig ontwikkeld.