Spidex Vital Plus: effectieve spintbestrijding in een zakje

Spidex Vital Plus: effectieve spintbestrijding in een zakje

Play

Geef spinthaarden geen kans

Dankzij het innovatieve kweeksysteem dat door de zakjes van Spidex Vital Plus wordt gecreëerd, kan Phytoseiulus persimilis zich in het zakje vermenigvuldigen en zich gedurende enkele weken in het gewas verspreiden, waardoor de effectiviteit wordt verlengd. Spidex Vital Plus is speciaal ontwikkeld om verdedigingslinies op te bouwen en spintplagen in uw gewas te bestrijden. Spinthaarden worden ingesloten door een ‘dam’ van roofmijten waardoor spint geen kans krijgt om verder uit te breken en de haarden uiteindelijk volledig worden uitgeroeid. Spidex Vital Plus bestrijdt alle stadia van kasspint met een voorkeur voor de jongere stadia.

Rianne Lek, productspecialist: ‘Door de zakjes strategisch in en rond spinthaarden te plaatsen, kunnen telers nu verdedigingslinies opbouwen om de spint in de haarden te bestrijden en verdere spintuitbreiding in het gewas te voorkomen.’

Redenen om Spidex Vital Plus te gebruiken

  • Betrouwbaardere bestrijding van spinthaarden
  • Werkbesparing
  • Langere effectiviteit

Langere effectiviteit bespaart werk
De opeenvolgende generaties roofmijt die uit de zakjes komen, zorgen ervoor dat de roofmijten gedurende langere tijd in het gewas aanwezig zijn, waardoor het voor spint moeilijk wordt om gemakkelijk aan de roofmijten te ontsnappen. Deze strategie kan worden toegepast waar deze het meest nodig is. Door de verhoogde werkzaamheid en langdurige effectiviteit van Spidex Vital Plus heeft u meer tijd om u op ander werk te concentreren. Het toepassen van zakjes is tijdsefficiënter, wat u werk kan besparen.

Eenvoudige toepassing
Spidex Vital Plus is gemakkelijk te gebruiken. Introduceer de zakjes in en rond haarden en herhaal dit elke twee weken. Spidex Vital Plus-zakjes kunnen worden gebruikt in combinatie met Spidex Vital-flessen.

Geboren bestrijders
Spidex Vital-roofmijten zijn geboren spintbestrijders. Ze bieden de beste bestrijding van haarden en bouwen snel een grote populatie op. Daarnaast is eenvoudig te zien of de mijten prederen, want door het eten van spint krijgt de roofmijt geleidelijk zijn kenmerkende oranjerode kleur.