Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 23, 2019

Koppert actief in markt voor legale cannabis

Telers van cannabis voor medicinaal gebruik hebben geen enkele keus: zij moeten hun gewas honderd procent biologisch beschermen. Hun vraag naar de producten en de kennis van Koppert is dan ook heel groot.

De markt voor legaal geproduceerde cannabis groeit snel nu steeds meer overheden vergunningen afgeven voor de productie. Dat heeft te maken met de inmiddels bewezen gunstige effecten van cannabisgebruik op de gezondheid en met liberalisering van het cannabisgebruik. Dat laatste betreft het roken, het verwerken van cannabis in olie en lotions en het gebruik in voeding.

Bij Koppert coördineert voormalig teamleider sierteelt Erik van Santen de activiteiten in de cannabisteelt. "Overal is sprake van een snelle groei. Het zwaartepunt van de legale productie ligt nog in Canada en de VS, maar in Europa, Afrika en Australië nemen de arealen ook snel toe", vertelt hij.

Verschillende afzetmarkten

De teelt van cannabis duurt ongeveer elf weken, vanaf stek steken van de moederplant tot de oogst van de product. Per jaar zijn er dus bijna vijf teelten. Het geoogste product wordt niet alleen verwerkt tot medicinale cannabis en cannabis voor recreatief gebruik, maar ook tot CBD-olie, terwijl de hennepvezels in weefsels worden gebruikt.

De productie vertoont een uiteenlopend beeld. Zo is er de indoorteelt in gebouwen en onder kunstlicht, de teelt in verbouwde of nieuwe kassen van enkele hectares tot soms meer dan tien hectare, en de zogenaamde hybrideteelt in gebouwen met gesloten wanden en een kasdek.

Honderd procent biologisch

Cannabis kent verschillende plaaginsecten. Luizen vormen het grootste probleem, maar trips, spint, wittevlieg, varenrouwmuggen, de roestmijt en mineervliegen kunnen ook overlast geven en moeten onder controle worden gehouden.

Erik van Santen: "Veel van de productiebedrijven kloppen bij ons aan. Want als zij cannabis voor medicinaal gebruik en voor CBD-olie telen - en bijna alle bedrijven doen dat - moet het product uiteraard honderd procent biologisch zijn beschermd. Er mag dan geen milligram chemische middelen worden gebruikt. Het is deze bedrijven om onze producten en om onze kennis te doen."

Grote aantallen bestrijders

In de praktijk komt het erop neer dat de cannabistelers preventief grote aantallen bestrijders inzetten. "De telers willen geen enkele plaag in de planten aantreffen. Vandaar dat zij kiezen voor onderdrukking met behulp van inundatieve uitzettechnieken.

De telers zijn dan ook bereid te investeren in een goede en betrouwbare biologische gewasbescherming."

De uitdaging voor Koppert

Koppert is uitsluitend actief in landen met een gelegaliseerde cannabisteelt. Daar is het de uitdaging om de telers op de juiste wijze te bedienen. "Het is een relatief nieuw gewas, dus er is veel kennisuitwisseling tussen de Koppert-vestigingen in deze landen. We kijken overigens niet alleen naar bestrijders, maar onderzoeken ook het potentieel van Trianum en de NatuGro-producten in de teelt van cannabis. En bovendien moeten we de kweek en de distributie enorm goed regelen. Want net als overal kunnen wij de klant nooit 'nee' verkopen. Ook niet als die klant, zoals in de cannabisteelt, enorme aantallen bestrijders bestelt."

csm_Erik_van_Santen_Koppert_Biological_Systems-2_30515d1240.jpg

Erik van Santen: "De cannabisteelt groeit snel en vraagt grote aantallen bestrijders."