Entonem houdt jonge orchideeën vrij van schimmels

Entonem houdt jonge orchideeën vrij van schimmels

Floricultura is een grote naam op de internationale orchideeënmarkt. Het bedrijf produceert jonge planten van de variëteiten Phalaenopsis, Cymbidium, Cambria en Miltonia. Deze vormen het uitgangsmateriaal voor orchideeëntelers wereldwijd," vertelt Dennis van der Wel die eindverantwoordelijk is voor alle teeltactiviteiten. In de vermeerderingsfase mag er niets misgaan; onze afnemers hanteren een zero tolerance beleid. Om hen in staat te stellen met een schone plant te beginnen, maken we maximaal gebruik van biologische gewasbescherming, met een sterke nadruk op preventie. Hoe meer plagen we uit de jonge planten kunnen houden, hoe beter.

Perfecte resultaten bij het bestrijden van schimmels en poppen van trips.

Hun maximale biologische aanpak is duidelijk te zien: het bedrijf gebruikt tien verschillende nuttige organismen voor zijn twee locaties in Heemskerk, Nederland, en zijn derde locatie in Assendelft, Nederland. Een daarvan is Entonem, de nuttige nematode Steinernema feltiae. Floricultura gebruikt het om varenrouwmuggen en poppen van Varenrouwmuggen aan te pakken. "Het is een goed product dat we op de gewassen toepassen met behulp van een Dosatron", legt Rogier Veldhuijs, assistent-locatiemanager in Assendelft, uit. In het verleden was het product niet volledig compatibel met een Dosatron. Maar sinds Koppert de formulatie heeft veranderd, werkt het perfect.' Het is belangrijk om het op de juiste manier toe te passen, zegt hij. Het is een zorgvuldige evenwichtsoefening; je moet de spuitvloeistof in beweging houden om ervoor te zorgen dat de samenstelling homogeen is en de nematoden adequaat en gelijkmatig over het gewas worden verdeeld.'

Belangrijk om vertraagde groei te voorkomen

Tijdens de teeltperiode van 25 weken past Floricultura de eerste vijf weken elke tien dagen een Entonem-behandeling toe. In de tussentijd wordt het gewas behandeld met een bacteriële voorbereiding. Teeltadviseur Jan Mulder legt uit: "Het is essentieel dat we elke vijf dagen iets doen tegen schimmel. Dat wil Floricultura koste wat kost voorkomen, zegt hij. 'Als schimmels de kans krijgen om zich te ontwikkelen, beginnen ze de jonge wortels op te eten. Dit kan de groei van de plant aanzienlijk vertragen. Het voegt nog eens vier weken toe aan de 25 weken en je moet curatieve maatregelen nemen. Dit alles kost veel geld en is iets wat we willen voorkomen." Om schimmels en tripspoppen te bestrijden, gebruikt Floricultura ook de roofmijt van de bodem. Stratiolaelaps scimitus.

Het effect van bespuiting onderzoeken

Wekelijks onderzoekt Floricultura de werking van de nematoden onder een microscoop. Eerst als ze net uit de verpakking komen en later na bespuiting. Dennis van der Wel legt uit: "We maken de potgrond vochtig en spuiten de nematoden vervolgens in een fijne nevel over de jonge planten. Daarna volgt een tweede fijne nevel om de nematoden die op de bladeren zitten weg te spoelen. Een tijdje later verzamel ik een paar druppels drainwater van onder het behandelde gewas. Dit bekijk ik onder een microscoop om te controleren op de aanwezigheid van nematoden. Als ik ze zie, betekent dit dat de bespuiting succesvol was.

Een hoge standaard

Om schade aan de jonge planten te voorkomen, heeft het bedrijf besloten om een strikt preventief beleid te voeren. Van de Wel, Veldhuijs en Mulder: "Onze doseringen en introducties zijn daarom altijd aan de hoge kant geweest. Je kunt beter iets te veel gebruiken dan te weinig; aantastingen moeten altijd zoveel mogelijk worden voorkomen. We beknibbelen zeker niet op de hoeveelheden nuttige organismen die we gebruiken.'

Een goed georganiseerde aanpak

Goed scouten is een factor die bijdraagt aan het succes van Floricultura. Het bedrijf werkt met tien goed opgeleide scouts die de verschillende teelten voortdurend in de gaten houden. Floricultura heeft een nauwe adviesrelatie met Koppert's Gewasadviseur Wim van der Meer. Elke maand bezoekt hij een van de drie locaties om de gewasbeschermingsmethoden te bespreken die op het hele bedrijf worden gebruikt. Hij prijst de strenge en goed georganiseerde aanpak van Floricultura. Ze laten niets aan het toeval over. En zo zie je maar dat je ver kunt komen als je het zo aanpakt.'