Gemeente Doetinchem: Entonem Nematoden beheer eikenprocessierups

Gemeente Doetinchem: Entonem Nematoden beheer eikenprocessierups

In de bossen en plantages rondom Doetinchem staan veel eiken. Marc van Rijswijk is woordvoerder van Buha, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Doetinchem die onder andere verantwoordelijk is voor het groenbeheer. Buha beheert in deze gemeente zo'n 9000 solitaire eiken. In 2020 was de plaagdruk van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom zo hoog dat preventief beheer noodzakelijk werd. We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in het centrum te behouden en de publieke opinie is nogal gevoelig voor bespuitingen hier. In overleg met distributeur Mertens besloten we dat we in het voorjaar het nematodenproduct Entonem van Koppert zouden gaan gebruiken. Een groot voordeel is dat de bijvangst van andere rupsen veel lager is, wat de biodiversiteit ten goede komt. Half april zijn we gestart met het gebruik van nematoden op locaties met veel contactmogelijkheden binnen de bebouwde kom. Voor het optimale effect hebben we het twee keer gedaan.'

Entonem een belangrijke schakel

Van Rijswijk heeft er vertrouwen in dat het gebruik voor nematoden helpt om de plaagdruk te verminderen. Door Entonem te gebruiken en de nesten te verwijderen als curatieve maatregel, kunnen we de situatie voorlopig beheersbaar houden. Op de langere termijn zal het verbeteren van de biodiversiteit een belangrijke rol spelen - het doorbreken van de monoculturen van de eik en het stimuleren van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zoals gezegd is het gebruik van nematoden hier een belangrijk onderdeel van. Entonem is zonder twijfel een belangrijke schakel in het beheersbaar houden van de eikenprocessierups.