Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 08, 2019

IPM in aardbei

Belangstelling voor biologische gewasbescherming groeit bij aardbeitelers. De geïntegreerde aanpak is ook de beste keuze voor het gewas. In aardbeien zorgen trips, spint, witte vlieg en bladluis voor de grootste onrust.

Een aantal factoren binnen de aardbeiteelt zorgen voor een complexere aanpak dan bij andere vruchtgroenten. Zo liggen de kastemperaturen in de meeste gevallen lager en is de duur van de teelt korter. Een aantal van deze factoren maakt het lastig een goede populatie op te bouwen. Producten die goed werken in deze teelt zijn Thripex, Limonica, Thripor, Spical en Spidex. Een aantal van deze bestrijders gaan we preventief in het gewas uitzetten.

De eerste plaaginsecten vangen we weg door Horiver vangplaten en Rollertraps op te hangen. Kort na het planten gaan er preventief Spical-Plus Neoseiulus californicus tegen spint en Thripex-Plus Neoseiulus cucumeris zakjes tegen trips in het gewas. Deze kunnen dan alvast starten met het opbouwen van een goede populatie. Op de vangplaten en in het gewas blijft u scouten om de plaagdruk op te volgen. Zo kan u indien nodig ingrijpen met Spidex en Thripor. Spidex zal de spint in uw gewas controleren terwijl Thripor zich focust op trips.

Voor de bestrijding van witte vlieg, introduceert u het product Limonica. Amblydromalus limonicus is actief vanaf 14°C en daarom zeer geschikt voor de aardbeiteelt. A. Limonicus predeert al op het eerste en tweede larvale stadium van trips. Onderzoek duidt aan dat Limonica de betere bestrijder is tegen trips. Limonica bouwt sneller een goede populatie op in het aardbeigewas tegenover andere roofmijten. Een snelle introductie van de roofmijt na het planten is daarom belangrijk om eventuele plagen zelfs bij lage druk al aan te pakken.

Afhankelijk van de plaagdruk, soort teelt en het ras van de aardbei verschilt de aanpak per teler. Bespreek tijdig met uw consultant welke strategie u zal toepassen en welke producten u hiervoor nodig heeft.