Acyrthosiphon malvae rogersii

Acyrthosiphon malvae

Algemeen

Acyrthosiphon malvae rogersii is een in Noord- en West-Europa wijdverspreide plaag van aardbei.

Levenscyclus en uiterlijk van Acyrthosiphon malvae rogersii

Bladluizen hebben een ingewikkelde levenscyclus, met zowel gevleugelde als ongevleugelde adulten. De bladluizen vertonen ook een grote verscheidenheid in kleur. In kassen planten ze zich ongeslachtelijk voort, waarbij onbevruchte levendbarende vrouwtjes steeds nieuwe generaties met vrouwtjes voortbrengen. Bladluizen vervellen vier keer voordat ze het volwassen stadium bereiken. Elke keer blijft er een witte vervellingshuid achter die hun aanwezigheid in het gewas verraadt.

Acyrthosiphon malvae rogersii is holocyclisch (wat wil zeggen dat de bladluizen in de herfst paren en eieren produceren om te overwinteren) en verandert niet van waardplant voor de overwintering.

De vleugelloze vrouwtjes zijn groen of geelgroen, vaak glanzend met lichte sifonen en ze zijn 1,5-2,7 mm groot.