Hoe bescherm je hommels tegen hitte?

De uitdaging van hoge temperaturen

We begrijpen de vitale rol die hommels spelen in de bestuiving, vooral bij warme temperaturen. Als de temperaturen stijgen, is het van cruciaal belang om een effectieve bestuiving te garanderen om de productie van gewassen te ondersteunen en een hoge opbrengst voor telers te behouden. Voor een positief resultaat is het cruciaal om hommels te beschermen tegen hitte.

Hoge temperaturen kunnen de activiteit en efficiëntie van bestuivers, waaronder hommels, aanzienlijk beïnvloeden. Hoge warmteniveaus kunnen het gedrag van hommels beïnvloeden, hun energieniveau verlagen en hun vermogen om effectief stuifmeel over te brengen beperken. Deze uitdagingen kunnen leiden tot verminderde bestuiving en lagere gewasopbrengsten.

Hommels proberen onder alle omstandigheden een temperatuur van 28°C in de nestkast te handhaven. Boven 28°C neemt de bestuivingscapaciteit af omdat hun activiteit gericht is op het koelen van de nestkast. Boven 32°C kan de bestuiving stoppen door schade aan de nestkast. Hommels moeten dus koel blijven in hete zomeromstandigheden om optimaal te kunnen functioneren en hun waardevolle bestuivingswerk te kunnen doen.

Play

Beste werkwijze voor bestuiving bij hoge temperaturen

De invloed van de omgevingstemperatuur en zonnestraling op de temperatuur in de hommelkast kan groot zijn. We adviseren kwekers om de nestkast te beschermen tegen direct zonlicht en op een koele plek te zetten. Er zijn verschillende methoden beschikbaar voor telers om dit te doen:

Juiste plaatsing

Door de nestkast dicht bij de grond in de schaduw van het gewas te plaatsen, kan de temperatuur in de kast lager worden gehouden.

Schaduw

Een effectieve beschaduwing van de bovenkant en zijkanten van de nestkast of een installatie boven het centrale looppad kan bij hoge temperaturen gunstig zijn voor de hommels.

Andere koelmethoden

Gebruik van ondoordringbaar glas en coating, koeling door buitenlucht en gebruik van grond voor koeling.

Meer hommels gebruiken

Door extra hommels in te zetten, zorg je ervoor dat je toch de gewenste bestuiving bereikt. Door Natupol Excel te gebruiken, die meer hommels bevat dan onze Natupol nestkast, zorg je voor de efficiënte hoeveelheid die nodig is voor warme omstandigheden.

Hommelkasten gebouwd voor warm klimaat

De studie van de klimaat- en omgevingsomstandigheden waarin hommels moeten werken in verschillende landen wereldwijd, uitgevoerd over een periode van 35 jaar, heeft geleid tot een aantal innovaties die nu zijn ingebouwd in het ontwerp van de populaire Natupol nestkasten. Natupol Excel heeft bijvoorbeeld grote ventilatieopeningen en een grotere hoeveelheid suikerwater om hommels te ondersteunen bij het reguleren van hun klimaat in warme weersomstandigheden.

Interactie tussen plantenbestuivers bij hoge temperaturen

Succesvolle bestuiving kan lastig zijn in de hitte. Laat je informeren over de verschillende factoren die de bestuiving beïnvloeden, zoals de vitaliteit van hommels, de kwaliteit van de bloemen, de luchtvochtigheid en de straling. De bloemkwaliteit kan ook afnemen door een lage luchtvochtigheid en een hoge stralingswarmte. Zelfs bij 28°C kan de bestuiving verminderen als de luchtvochtigheid te laag is of de stralingswarmte te hoog. In conventionele kassen is de aanbevolen luchtvochtigheid 60-75%. Door een betere luchtbeweging is het bereik in een semi-gesloten kas 70-85%.