Echinothrips americanus

Echinothrips americanus

Algemeen

Echinothrips americanus vormt steeds vaker een probleem bij bedekte teelten. Deze tripssoort heeft zich de afgelopen dertig jaar verspreid naar vele landen. De tripssoort heeft zich met name kunnen verspreiden via de handel in siergewassen.

Echinothrips americanus heeft een brede waardplantenreeks. Naast vele sierplanten tast hij ook paprika, komkommer en aubergine aan. Hij leeft uitsluitend op bladeren en is vaak te vinden op onkruid in kassen.

Over Echinothrips americanus

Play

Levenscyclus en uiterlijk van Echinothrips americanus

Echinothrips americanus doorloopt 6 ontwikkelingsstadia: ei, 2 larvenstadia, voorpop, pop en ten slotte het volwassen insect.

Bij Echinothrips americanus vindt de gehele ontwikkeling, inclusief de verpopping, plaats op de bladeren van de plant. Eieren worden in het bladweefsel afgezet, terwijl andere stadia aan de boven- en onderzijde van het blad te vinden zijn. De verpopping vindt niet in de grond plaats, maar op het blad. De (voor)poppen zitten stil op het bladweefsel. De adulten zijn aan zowel de boven- als de onderkant van de bladeren te vinden.

Deze tripssoort is relatief groot. Zowel het mannetje als het vrouwtje is donkerbruin tot zwart gekleurd met oranje pigmenten tussen de segmenten. De vleugels zijn donker gekleurd, maar hebben een witte basis. Met deze kleuren onderscheidt de soort zich van de meeste andere tripssoorten die vaak voorkomen in kassen.

Aanbevolen voor jou