Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 15, 2021

Vidi Terrum en Veni Calcium als basis voor een goede vruchtzetting

Cherry_Koppert_Biological_Systems-20.jpg

Vidi Terrum en Veni Calcium als basis voor een goede vruchtzetting

De lente staat voor deur en daarmee is de tijd aangebroken voor de fruitgewassen om in bloei te gaan. Een goede vruchtzetting is essentieel voor een hoogwaardige en gezonde opbrengst.

Voldoende energie en elementen

Gedurende de korte bloeiperiode ervaart het gewas een enorme hormonale verschuiving van de vegetatieve fase naar de uiterst belangrijke generatieve fase. Gedurende deze overgangsfase heeft het gewas hogere concentraties spoorelementen en calcium nodig. Zo ligt de concentratie aan o.a. zink, mangaan, borium en overige spoorelementen in knoppen, bloem en uiteindelijk de vrucht, 80 tot 100 maal hoger ten opzichte van blad.

Het is in dit stadium dan ook essentieel dat er voldoende energie en elementen beschikbaar en opneembaar zijn aangezien ze een belangrijke rol spelen tijdens de bloei en vruchtzetting. Borium is bijvoorbeeld belangrijk voor het ontkiemen van stuifmeel en de ontwikkeling van zaden, vruchten en noten.

Vruchtzetting en vruchtontwikkeling

Vidi Terrum en Veni Calcium leveren een goede bijdrage aan de vruchtzetting en vruchtontwikkeling.

Vidi Terrum bevat een complete mix van vrij opneembare aminozuren en zeewier extracten. Deze ingrediënten bevorderen de zetting en ontwikkeling van de vrucht.

Waar andere aminozuur producten nog wel eens de bevlieging van hommels en bijen kunnen verstoren, heeft Vidi Terrum het voordeel de bestuiving niet te verstoren. Hierdoor kan Vidi Terrum in vergelijking met andere producten in een eerder stadium al worden toegepast. Bij een gemengd perceel met veel vroeg- en laatbloeiende rassen is dit een pluspunt.

Veni Calcium voorziet de plant van direct opneembare calcium. Calcium is nodig voor de ontwikkeling van stevige celwanden. Daarnaast bevat Veni Calcium ook borium, wat de opname van calcium bevordert en daarmee een vitale rol speelt tijden de zetting en ontwikkeling van de vrucht.

Bestuiving onmisbaar voor vruchtzetting

Naast de beschikbaarheid van voldoende spoorelementen is ook een goede bestuiving onmisbaar. Koppert is wereldwijd al jarenlang actief op het gebied van hommels. Zo ook in de bestuiving van hard- en zachtfruit.

Zodra de bloemen zich openen is er actieve bestuiving nodig. Zorg er dus voor dat er voldoende bestuivers in het gewas aanwezig zijn. Wanneer Natupol-hommels volgens planning worden geïntroduceerd is een goede bestuiving verzekerd. Hommels zijn koude toleranter dan bijen en actiever in bestuiving.

In korte bloei gewassen zoals kers, pruim en perzik adviseren wij Natupol Booster. In overige fruitgewassen adviseren wij Tripol.

Wat kan je als teler doen om het gewas te verzekeren van een goede vruchtzetting en bestuiving?

  • Voorzie het gewas van voldoende water gedurende de bestuiving en vruchtzettingsperiode.
  • Zorg gedurende de bloei voor voldoende aanbod van spoorelementen (o.a. mangaan, zink en borium).
  • Zet Natupol hommels in zodra de eerste bloemen zich openen.
  • Behandel het gewas met Vidi Terrum + Veni Calcium tijdens en na de bloei.

Proef in kers

Uit een proef in kers, uitgevoerd bij proeftuin Randwijk in 2020, is gebleken dat de gemiddelde opbrengst (kg’s) met 22% toenam na 3 toepassingen met Vidi Terrum en Veni Calcium. De proef is uitgevoerd in het ras Kordia. De bomen waren 10 jaar oud. Onderstaande behandelingen zijn uitgevoerd:

1. Onbehandeld
2. Vidi Terrum (5 ltr/Ha) + Veni Calcium (5 ltr/Ha)

De behandeling met Vidi Terrum en Veni Calcium is drie maal toegepast met een wekelijkse interval.

Resultaten:

  • In de grafiek aan de linkerkant het aantal Kg geoogst per boom.
  • Aan de rechterkant het gemiddelde vruchtgewicht.
csm_Artikel_kers_Proef_verbeterde_vruchtzetting_in_Kordia_3dfa196028.png

Deze demo bevestigt nogmaals wat wij met onze jarenlange praktijkervaring in diverse zachtfruitteelten reeds zagen. Vidi Terrum en Veni Calcium leveren een goede bijdrage aan een betere vruchtzetting en vruchtontwikkeling.

Onderstaand overzicht van een advies voor een aantal gewassen waarvoor de bloeiperiode aanbreekt.

Gewas Doel Timing Dosering Vidi Terrum Opmerkingen
Kers, pruim, perzik Verbeteren bloemkwaliteit, zetting Bij 30% bloei, einde bloei, en 2 maal na bloei (7 dagen interval) 5 ltr/ha Veilig voor bijen en bestuiver. Laatste 2 bespuitingen combineren met Veni Calcium, 3 ltr/ha
Braam, framboos Verbeteren bloemkwaliteit, zetting Vanaf start bloei wekelijks tot 1 week na laatste bloei. 7 dagen interval 8 ltr/ha Veilig voor bijen en bestuiver. Laatste 2 bespuitingen combineren met Veni Calcium, 5 ltr/ha
Appel, peer Verbeteren bloemkwaliteit, zetting Bij 30% bloei, einde bloei, en 2 maal na bloei (7 dagen interval) 5 ltr/ha Veilig voor bijen en bestuiver. Laatste 2 bespuitingen combineren met Veni Calcium, 5 ltr/ha
Rode bes (currants) Verbeteren bloemkwaliteit, zetting Bij 30% bloei, 80% bloei, einde bloei, en 2 maal na bloei (7 dagen interval) 5 ltr/ha Veilig voor bijen en bestuiver. Laatste 2 bespuitingen combineren met Veni Calcium, 5 ltr/ha

Raadpleeg uw distributeur of een specialist van Koppert voor een advies op maat.