Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 17, 2020

Nieuw! Grotere verpakkingen nematodenproducten

Nematoden zijn in toenemende mate een krachtig onderdeel geworden van IPM-oplossingen, samen met andere nuttige organismen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal telers dat nematoden gebruikt tegen meer plagen op een groter areaal. Dit heeft Koppert ertoe aangezet om het in grotere hoeveelheden beschikbaar te stellen.

Vanaf eind augustus zijn de nematodenproducten Capsanem, Entonem en Larvanem ook in verpakkingen verkrijgbaar van 10 x 250 miljoen.

  • 04446 - Capsanem 10x250 miljoen
  • 04522 - Larvanem 10x250 miljoen
  • 04613 - Entonem 10x250 miljoen

Vanuit milieuoogpunt zijn deze grote hoeveelheden duurzamer, omdat er minder afval is al het gaat om verpakkingsmateriaal en de transporten worden geoptimaliseerd (meer nematoden per transportpakket).

Nematoden_verpakkingen.jpg

Verbeterde verpakkingen

De verpakking van alle nematodenproducten zijn geüpgraded. De verpakkingen en bijsluiters zullen in 9 talen beschikbaar zijn. De buitendoos zal enkel informatie bevatten die relevant is voor opslag en transport. Alle overige informatie is te vinden op de bijsluiter waar nieuwe toepassingen zijn toegevoegd en toepassingsadviezen zijn aangepast aan de huidige kennis; doseringssnelheid, temperatuurbereik, extra aanbevelingen voor optimaal gebruik.