Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 11, 2020

Houd motten (rupsen) extra in de gaten!

Rupsen zijn een steeds weerkerende plaag in zowat alle teelten. De rupsen die de meeste schade veroorzaken zijn vooral afkomstig van nachtvlinders. Deze kunnen bij warme nachten massaal de serre binnenvliegen met alle gevolgen van dien. In teelten waar een sterke populatie Macrolophus aanwezig is (bv. tomaat of aubergine), zal deze roofwants deze invasie grotendeels opvangen. In andere teelten kan de sterke populatie op korte termijn grote schade veroorzaken. Gezien de enorme ei-leg-capaciteit* volstaan een paar motten om belangrijke schade te veroorzaken!

*Sommige soorten leggen meer dan 1000 eitjes / vrouwtje!

Soybean looper Chrysodeixis includens Larva

Invlieg en ontwikkeling van deze motten kan je makkelijk volgen door Deltatrap met bijhorend feromoon te gebruiken. Feromonen zijn lokstoffen die vrouwtjes produceren om de mannetjes te lokken. M.a.w. hiermee ga je geen vrouwelijke motten aantrekken en dus ook NIET ‘de plaag binnenhalen’. Feromoonvallen zijn geen bestrijding op zich maar geven je duidelijk aan wanneer een behandeling aangewezen is vooraleer je verrast wordt door grote vraatschade. Om de impact op aanwezige biologie te beperken, worden producten op basis van Bacillus thuringiensis geadviseerd. 4 vallen per ha geven je al een goede indicatie van wat er zich op mottengebied in jouw teelt afspeelt. De feromonen vervang je om de 4 weken.