Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 17, 2020

De voordelen van geïntegreerde gewasbescherming

Niet voor niets kiezen steeds meer telers voor een natuurlijke aanpak van ziekten en plagen. Geïntegreerde bestrijding (Integrated Pest Management - IPM) heeft namelijk vele voordelen ten opzichte van chemische gewasbescherming. Voor jou als teler, voor jouw medewerkers én voor de afzetketen. Meervoudige winst dus!

Voordelen voor jou als teler:

  • IPM is een wijdverbreide methode die zich keer op keer bewezen heeft. Het is een effectieve manier gebleken om plagen en ziekten aan te pakken op een milieuvriendelijke manier.
  • Er is geen risico op resistentie-ontwikkeling.
  • Het risico op overschrijding van residu-normen van overheid en retail is beperkt. Dit komt de relatie met jouw retail-afnemer ten goede: je blijft een gewaardeerde leverancier.

Voordelen voor medewerkers:

  • Vrijwel elke medewerker is in staat om natuurlijke vijanden in het gewas in te zetten.
  • Medewerkers kunnen na toepassing direct weer aan de slag in het gewas. Er is geen re-entry tijd, zoals bij chemische middelen.
  • De werkomgeving is veiliger.
  • In tegenstelling tot bij chemische middelen is er geen gevaar dat middelen door de huid binnendringen.

Voordelen voor de afzetketen:

  • De ingezette middelen zijn onschadelijk voor water, lucht en bodem. De milieuvriendelijke teeltwijze is een belangrijke promotie-tool en verkoopargument.
  • IPM draagt bij aan een beter imago van levensmiddelen en siergewassen. Dit komt ook het algemene imago van de retail ten goede.