Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 29, 2019

De 'Fabulous fat friends' doen het prima op NatuGro en Trianum

Belgicactus-01_-_MGL6889.jpg

Jef Gielis (links) en Bart Sels. Gielis probeert uit NatuGro en de biologische gewasbescherming maximale effecten te halen.

"We willen stap voor stap verder komen met de biologische teeltwijze", zegt Jef Gielis van Belgicactus. Dat lukt tot nu toe bijzonder goed. Herbiciden gebruikt de onderneming niet meer, fungiciden zijn sterk teruggedrongen en bestrijders houden een aantal plaaginsecten goed onder controle. De laatste jaren boekt de onderneming veel vooruitgang in het wortelmilieu.

Zo'n 180 verschillende soorten succulenten telen Jef en zijn broer Jan; hun grootste gewas is, in allerlei variëteiten en potmaten, het vetplantje Sempervivum. De productie in hun één hectare grote kas in Westerlo, tussen Antwerpen en Luik, is bestemd voor huiskamergebruik, de buitenproductie (twee hectare) is afgestemd op de outdoormarkt.

Fabulous fat friends

"Ons assortiment is niet zozeer exclusief, maar wel onderscheidend", vertelt Jef, die verantwoordelijk is voor de teelt. "Daarnaast focussen we sterk op een heel hoge kwaliteit. Op deze manier hebben we een goede afzetpositie op de Europese markt opgebouwd." Een groot deel van het productievolume vindt via de groothandel een weg naar de eindafnemer, een enkele keer gaan grote partijen rechtstreeks naar tuincentra ketens. Vroeger ging het product onder de bedrijfsnaam de markt op, tegenwoordig is dat onder het merk 'Fabulous fat friends', een merkoperatie waarin veel tijd en geld werd gestoken. De markt weet het merk inmiddels te herkennen en positief te waarderen, zo is gebleken.

Belgicactus-02_-_MGL6893.jpg

Snelle vooruitgang

De producten van Belgicactus (hier variëteiten van Sempervivum) gaan onder het eigen merk 'Fabulous fat friends' de verschillende markten op.

In 2015 ging Belgicactus van start met de biologische gewasbescherming. Dat is met behoorlijk veel vaart gegaan, want herbiciden worden allang niet meer gebruikt en het gebruik van fungiciden bij de INDOOR vetplanten tegen onder meer botrytis is met meer dan de helft teruggedrongen. Bij de OUTDOOR vetplanten is de onderneming helemaal vrij van fungiciden. Verschillende bestrijders, waaronder Entonem (het aaltje Steinernema feltiae) en Larvanem (het aaltje Heterorhabditis bacteriophora), houden plaaginsecten als sciara’s en taxuskever onder controle. Trips en sciara worden binnen weggevangen met lijmbanden, trips wordt ook met roofmijten bestreden en Cryptobug (de roofkever Cryptolaemus montrouzieri) pakt de wolluis aan. Slechts bladluizen kunnen in de buitenteelt soms nog problemen veroorzaken.

Op het moment is Jef, samen met consultant Bart Sels van Koppert België, druk bezig met het wortelmilieu. Hij gebruikt de hele reeks VIDI- en VENI-producten, waarvan Vidi-Parva de belangrijkste is. Daarnaast gebruikt hij Trianum-G (dat hij bij de potgrondleverancier laat mengen) en soms, bij gevoelige producten of cultivars, de spuitoplossing Trianum-P.

"De opkomst en de groei verlopen beter en gelijkmatiger. Een B-kwaliteit kennen wij eigenlijk niet meer."

Veel minder afwijkende planten

De planten en pluggen, buiten en binnen, bewortelen nu veel beter. Jef: "Vroeger deden ze er ruim een half jaar over om een goed wortelgestel te ontwikkelen. Nu is dat nog maar enkele maanden. Daardoor nemen de planten water en voeding beter op, hebben ze meer groeikracht en zijn ze goed afgehard en beter bestand tegen sciara's. En de uitval is gedaald van dertig naar vijf procent." Daarnaast is de opkomst beter en veel gelijkmatiger, constateren Jef en Bart in de kassen. Daardoor hoeven Jef en Jan vóór het afleveren veel minder afwijkende planten uit te sorteren. Jef: "Een B-kwaliteit bestaat eigenlijk niet meer." Ook in de stekproductie zijn de effecten zichtbaar. De moederplanten ogen groener en frisser en zijn sterker bestand tegen plaaginsecten en schimmelziekten zoals roest. "Vroeger moesten we in één seizoen soms tien of twintig maal chemisch spuiten tegen roest of andere schimmels, nu is dat helemaal niet meer nodig." Een laatste voordeel, maar niet minder belangrijk: "Wij leveren een sierproduct, dus residu van chemische middelen op het af te leveren eindproduct kunnen wij niet gebruiken. Dat is nu ook verleden tijd."

Verrassende resultaten

Belgicactus veredelt zelf verschillende gewassen. Jef Gielis: "Dat is natuurlijk een zaak van langere adem, maar hij is de moeite waard. Want langs deze weg kunnen wij gevoeligheden uitkruisen en onze gewassen dus beter bestand maken tegen ziekten en plagen." Wat Trianum, NatuGro en andere zaken betreft, overlegt Jef regelmatig met Bart Sels. Met tientallen proefjes heeft hij ondertussen de recepten voor de best mogelijke toepassing zelf ontwikkeld. Dat kostte zeker veel tijd en aandacht, zegt hij, maar de resultaten zijn er dan ook naar. "Ik ben nog steeds aangenaam verrast door de resultaten die wij met deze producten en trouwens ook met het geheel van de biologische gewasbescherming weten te bereiken."