IPM-app

IPM-app

Optimaal scouten met Koppert iPM
In de landbouw is het bestrijden van ziekten en plagen altijd al een grote uitdaging geweest. Een gezond gewas is van het grootste belang. Daarnaast zien we ook een groeiende vraag naar een duurzame voedselproductie en steeds meer beperkingen op het gebruik van pesticiden. Door te scouten, een wezenlijk onderdeel van de ziekte- en plaagbestrijding, kan de teler op tijd maatregelen treffen en precisiebehandelingen toepassen.

Koppert Biological Systems heeft Koppert iPM ontwikkeld, een unieke scout-softwareapplicatie om telers te helpen met hun diepgaande programma voor geïntegreerde gewasbescherming. Koppert iPM bestaat uit twee onderdelen: een scout-app en een online Dashboard. De scout-app werkt buiten via gps en beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface. De teler uploadt gegevens over ziekten en plagen vanuit het veld en krijgt via het Dashboard nagenoeg realtime inzicht. De scoutsoftware Koppert iPM helpt de kosten terug te dringen door uiterst nauwkeurig inzicht te geven in de werkzaamheid van pesticiden en aan te geven wat het juiste moment is voor de toepassing van biologische middelen. Deze factoren verhogen de werkzaamheid van de bestrijdingsmiddelen, waardoor er minder pesticiden nodig zijn en de gezondheid en opbrengst van de gewassen toenemen.

Ga naar www.koppertipm.com voor meer informatie en een demo.

iPM scout-app

Compatibel met iOS en Android.
Scout eenvoudig met een aangepast sjabloon.
Voer meerdere ziekten en plagen tegelijk in.
Scout meerdere sessies en meerdere velden.
Voeg opmerkingen toe en geef voorbeeldhistorie weer.

iPM Dashboard

  • Toegankelijk vanaf elk apparaat met internet
  • Intuïtieve interface, ook voor touchscreen
  • Beheer ziekten en plagen op meerdere locaties
  • Voeg behandelingen toe en controleer de werkzaamheid
  • Eenvoudige communicatie via één portaal