Consumenten

Consumenten

Koppert ondersteunt dagelijks duizenden tuinders en boeren wereldwijd om plagen en ziekten in hun gewassen natuurlijk en duurzaam te bestrijden. Daarmee hopen wij een gepassioneerde bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij met voldoende en veilig voedsel voor een sterk groeiende wereldbevolking.

Het produceren van onze natuurlijke vijanden, hommels en microbiologische oplossingen is een kennisintensief traject. Bovendien vraagt de toepassing van onze producten een intensieve begeleiding. Koppert levert haar producten daarom uitsluitend aan professionele tuinders en boeren.

Om u als particulier geïnteresseerde toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we een aantal veelgestelde vragen opgesteld. Hopelijk vindt u het antwoord waarnaar u op zoek bent.

Biologische gewasbescherming

Wat is biologische gewasbescherming?
Het idee achter biologische gewasbescherming is heel eenvoudig: zet natuurlijke vijanden zoals roofmijten, lieveheersbeestjes en sluipwespen in tegen schadelijke insecten. Precies zoals het in de natuur ook al gebeurt. Koppert levert verschillende soorten sluipwespen, roofmijten, roofwantsen, roofkevers, galmuggen en gaasvliegen. Benieuwd om te zien hoe een natuurlijke vijand zijn prooi belaagt, kijk dan op ons Youtube kanaal.

 • Waarom biologische gewasbescherming?
  Waarom biologische gewasbescherming?

  Telers over de hele wereld passen op grote schaal biologische gewasbescherming toe. Als gevolg hiervan is het gebruik van insecticiden in de tuinbouw aanzienlijk afgenomen, terwijl telers profiteren van grotere en kwalitatief betere gewasopbrengsten. Producten die worden geteeld met behulp van biologische gewasbescherming zijn gezond en veilig voor zowel de consument als het milieu. Supermarkten die groenten en bloemen verkopen, vinden aspecten als duurzaamheid en milieuvriendelijkheid erg belangrijk. Bezoek http://www.secretagentsinhorticulture.com/ voor meer informatie en leuke weetjes over biologische gewasbescherming.

 • Waar kan ik jullie producten kopen?
  Waar kan ik jullie producten kopen?

  Particuliere kopers verwijzen wij door naar Insect Heroes. Voor particuliere kopers en hobbytuiniers hebben zij een online winkel met diverse biologische heilzame producten in kleinere consumentenverpakkingen. Professionele kwekers kunnen contact opnemen met een van de Koppert distributeurs.

 • Hoe weet ik of de groente of het fruit in de supermarkt duurzaam is bestreden?
  Hoe weet ik of de groente of het fruit in de supermarkt duurzaam is bestreden?

  Hoewel steeds meer telers voor de bestrijding van plagen en ziekten in hun gewas gebruik maken van natuurlijke vijanden in plaats van chemische middelen is dit helaas meestal nog niet zichtbaar op het product. Vraag ernaar in jouw supermarkt en spoor ze zo aan duurzamer te werk te gaan.

  Koop je een product met het label ‘biologisch’ dan ben je uiteraard wel gegarandeerd dat het gebruik van chemische bestrijding is uitgesloten.

 • Ik heb een plant gekocht en daar hangt een kaartje/zakje van Koppert in. Wat moet ik daarmee doen?
  Ik heb een plant gekocht en daar hangt een kaartje/zakje van Koppert in. Wat moet ik daarmee doen?

  Het kaartje/zakje in de plant toont aan dat de producent natuurlijke vijanden heeft gebruikt om plagen te bestrijden. Dit is een goed teken. Je haalt een duurzame plant in huis! Laat het kaartje/zakje gewoon in de plant hangen. Het kan zijn dat hier nog natuurlijke vijanden uit komen en op zoek gaan naar plagen in de plant. Over deze diertjes hoef je je overigens geen zorgen te maken. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de plaag en sterven uit zodra er geen plaag meer te vinden is.

Natuurlijke bestuiving

Wat is natuurlijke bestuiving?

Groenten zoals tomaten en paprika’s worden vaak opgekweekt in kassen. Op het moment dat zo’n smakelijk tomaatje op uw bord belandt, is er al een hele weg afgelegd. Een plant moet eerst ‘vruchtzetten’, voordat die tomaat kan gaan groeien. In de natuur zorgen insecten en andere dieren voor de bestuiving en vruchtzetting. Belangrijke bestuivers van land- en tuinbouwgewassen zijn van oudsher honingbijen. De hommel is naaste familie van de honingbij. In 1987 werd vastgesteld dat hommels prima in kassen ingezet kunnen worden voor de bestuiving.

 • Waarom natuurlijke bestuiving?
  Waarom natuurlijke bestuiving?

  Het gebruik van hommels in de kas scheelt de teler om te beginnen veel arbeidstijd. Anders moeten de gewassen met de hand worden bestoven. Maar duidelijk werd ook dat de natuurlijke bestuiving door hommels betere resultaten gaf. De vruchtzetting verbeterde, de vruchtkwaliteit nam toe en zelfs waren hogere producties mogelijk.

  Koppert produceert verschillende soorten hommels in verschillende landen afhankelijk van de lokale regelgeving. De productie is allang niet meer voor uitsluitend het gewas tomaat bestemd: telers van ruim 120 verschillende gewassen nemen de nestkasten en hommelvolken af. Miljarden hommels

  zijn er inmiddels geproduceerd. Zij zijn noodzakelijker dan ooit nu de natuurlijke populaties honingbijen en andere bestuivende insecten onder druk staan.

  Meer weten over hommels? Klik dan hier

 • Wat is het verschil tussen hommels en bijen?
  Wat is het verschil tussen hommels en bijen?

  Hommels kunnen trilbestuiving uitvoeren, dat is essentieel voor tomaten en gunstig in blauwe bes. Hommels werken overigens wel goed in combinatie met bijen.

  Algemene verschillen:

  • hommels zijn groter en hariger dan bijen
  • hommels maken geen honing
  • hommels leven met veel minder in een volk (honderden in plaats van tienduizenden)
  • een hommelvolk overwintert niet, alleen de nieuwe koninginnen overwinteren
 • Waarom leveren jullie hommels en geen bijen?
  Waarom leveren jullie hommels en geen bijen?

  Hommels zijn noeste werkers. Met zijn bestuivende werk zorgt een hommel voor ongeveer 150 kilogram tomaten. Gemiddeld bezoekt hij duizend bloemen en is hij elke dag 18 uur actief. De maximale afstand waarover een hommel zijn nestkast kan terugvinden is bijna 10 kilometer, hij kan zestig procent van het eigen lichaamsgewicht aan stuifmeel verzamelen en overbrengen. Hommels laten zich bovendien niet gauw uit het veld slaan. Ook bij donker en koud weer of een harde wind blijven ze werken. Dat verklaart meteen waarom hommels nogal eens naast de honingbijen worden gebruikt, die liever thuisblijven als het buiten tegenzit. De hommels van Koppert zijn bovendien kerngezond. Onafhankelijke instituten controleren de kwaliteit en de gezondheid en Koppert past ook zelf strenge controles toe.

 • Hoe kan ik een hommelvolk bestellen?
  Hoe kan ik een hommelvolk bestellen?

  Helaas is het voor particulieren niet mogelijk een hommelvolk te bestellen.

 • Ik ben gestoken door een hommel. Wat moet ik doen?
  Ik ben gestoken door een hommel. Wat moet ik doen?

  Deze informatie over hommelsteken geeft aanwijzingen voor het verkleinen van de kans op een hommelsteek en over de mogelijke reactie en behandeling na een hommelsteek.

Microbiologische oplossingen

Naast bestrijders en bestuivers vormen microbiële producten - bacteriën en schimmels - een derde pijler van Koppert onder het verduurzamen van de plantaardige productie. Ook al zijn ze met het blote oog niet te zien, zit in deze producten, die boven en in de grond kunnen werken, veel potentieel en kunnen ze grootse dingen tot stand brengen. Ze bestrijden ziekten en plagen, versterken het gewas en verbeteren de opname van nutriënten. Hun ontwikkeling vraagt goed, omvangrijk en kostbaar wetenschappelijk onderzoek.

 • Hoe werkt een micro-organisme?
  Hoe werkt een micro-organisme?

  Dat is steeds verschillend, maar het biologisch fungicide Trianum is een aansprekend voorbeeld. Dit product is gebaseerd op de schimmel Trichoderma harzianum. Sporen van stam T-22 van deze schimmel koloniseren het wortelgestel van een plant en houden daar ziekteverwekkers uit de bodem op afstand.

Werkstuk / school

Moet je een werkstuk maken voor school? Kijk dan eens op www.hulptroepenuitdenatuur.nl Hier staat veel informatie over biologische bestrijding, natuurlijke bestuiving en microbiologie. Natuurlijk kun je ook veel informatie vinden op www.koppert.nl maar deze informatie is wel gericht op professionele telers.

Ben je docent van een basisschool? Speciaal voor leerlingen van groep 4, 5 en 6 bestaat er een lesprogramma rond het thema biologische bestrijding en natuurlijke bestuiving. Ga hiervoor naar www.hulptroepenuitdenatuur.nl/educatieprogramma/

Promotiemateriaal bestellen

Op onze webshop zijn diverse folders en andere promotie-items te bestellen. Houd er rekening mee dat de brochures en leaflets gericht zijn op de professionele teelten.