Categorie: Kolom
Publicatiedatum: januari 30, 2020

Start schoon en tijdig

De winterperiode is voor de meeste (koude) teelten een gelegenheid om (quasi) vrij van plagen te geraken.

Onder invloed van de sterker wordende zon en de langer wordende dagen zullen de eerste plagen niet lang op zich laten wachten. Om dit goed in beeld te brengen is het belangrijk om regelmatig uw Horiver vangplaten te controleren. Start tijdig, preventief indien mogelijk, met het inzetten van de geschikte bestrijders. Let hierbij niet alleen op de plagen maar zeker ook op mogelijk chemisch residu. Zeker in koude teelten en traag groeiende gewassen breekt chemie heel langzaam af!

Daarom is ons advies zo min mogelijk chemie te gebruiken en vroeger te starten met bestrijders. Vaak leveren de natuurlijke vijanden al degelijk werk ook al is de temperatuur nog niet ideaal.
Uw Koppert consultant zal in overleg met u de meest geschikte strategie uitwerken. Veel succes!

Kurt De Rodder, consultant Koppert België