Categorie: Artikel
Publicatiedatum: september 16, 2021

Rond je teelt zuiver af

Rond je teelt zuiver af

Het eind van het seizoen is voor heel wat teelten in zicht. Het is cruciaal om dan zuiver te eindigen. Proper eindigen betekent een propere start. Ruim daarom plagen als bladluizen, mineervliegen, witte vliegen, tripsen en andere schadelijke insecten op. Hier zal een gepast spuitschema een must zijn. Vraag om advies bij jouw Koppert consultant. Hij/Zij zal al rekening houden met de eerste introducties biologische gewasbescherming in je nieuwe teelt.

Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum

Efficiënte monitoring

Ook tussen twee teelten kan er veel ondernomen worden om de plaagdruk onder controle te houden. Verwijder zeker alle plantendelen en was de kas uit, al dan niet met een ruimtebehandeling. Daarnaast kan er ook preventief wat worden toegepast. Denk maar aan onze monitoring tools zoals Horiver, Deltatrap, ... Hiermee kan je eventuele plagen al wegvangen en weet je wat er nog in de kas aanwezig is. Efficiënte monitoring is heel belangrijk om biologische bestrijding en geïntegreerde gewasbescherming te doen slagen.

Op een paar uitzonderingen na zijn plagen dit seizoen biologisch goed onder controle gehouden. Dit omdat het klimaat ons heel gunstig is geweest lees 'kwakkelzomer'. We duimen dat we volgend jaar meer terrasjes kunnen doen maar dan kan de situatie met plagen heel anders uitdraaien en dat kan dan weer een geheel andere aanpak vragen. Monitoring blijft dus belangrijk om je plaag plaatselijk te houden en ook plaatselijk aan te pakken.

Contacteer voor meer info je Koppert consultant.