Categorie: Artikel
Publicatiedatum: november 30, 2022

Trianum toepassen in de paprikateelt

Trianum toepassen in de paprikateelt

Trianum is een biologische fungicide met sporen van de schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Het is een preventief middel en kan voor de teler als basis gebruikt worden om zijn plant te beschermen en weerbaar te maken tegen ziekten. Bescherming is gericht op diverse bodemziekten zoals Pythium, Fusarium en Rhizoctonia. Met de energiecrisis in ons achterhoofd bestaat de kans dat telers minder gaan stoken. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben op het optreden van diverse schimmels en bacteriën. Daarom is het extra belangrijk om tijdig Trianum in te zetten als basis om de plant te beschermen tegen genoemde schimmels en de weerbaarheid van de plant te vergroten.

Fusarium

In gezamenlijke projecten van Koppert met Groen Agro Control is aangetoond dat Trianum een positieve bijdrage kan leveren aan de vermindering van Fusarium-binnenrot. Aangenomen wordt dat zowel Mycoparasitisme in de steenwolpot (enzymen van Trianum die de celwand van Fusarium kapot maken) als geïnduceerde resistentie (het “aanzetten” van afweersysteem van de plant tegen Fusarium binnenrot) een rol spelen. Er is gebleken dat Fusarium zich veelal in de steenwolpot bevindt en dan vooral in de bovenste centimeter.

Daarnaast heeft Trianum zich in tal van andere teelten bewezen tegen de bodemziekte Fusarium waar het succesvol tegen wordt ingezet. Dit in onder andere de teelt van sla, tomaat en diverse sierteeltgewassen.

Zie hieronder een voorbeeld hoe Trianum in tomaat werkt tegen Fusarium oxysporum.

Plantvitaliteit en opbrengstverhoging

Het weerbaar maken is gericht op een vitale plant die minder gevoelig is voor zowel bodem- als bovengrondse ziekten. Hoe vitaler een plant, des te minder kans dat deze ziek wordt.

Op proefcentrum Hoogstraten werd onder suboptimale omstandigheden een productieverhoging bereikt van bijna 4%. Ook werd een bescheiden werking op Fusarium-binnenrot aangetoond. Voor paprika ligt het break–even point voor Trianum bij een productieverhoging van 0,2%!!!!

Ten opzichte van chemische alternatieven is Trianum een product dat levend is en dag en nacht meegroeit op de wortels van de plant. Trianum is een preventief biologisch middel dat integreerbaar is met meeste fungiciden. Check hiervoor onze neveneffecten-app. Trianum geeft een vitaal gezond gewas en geen MRL. Ook is Trianum eenvoudig in gebruik (via druppelsystemen).

Snel schakelen

Met het toepassen van Trianum kan het beste gestart worden bij de plantenkweker. Vervolgens is het advies om voor het planten Trianum-G (granulaat) te strooien op het plantgat. Daarna elke maanden Trianum-P (wateroplosbaar granulaat) herhalen via duppeltoepassing om zo het beste resultaat te verkrijgen.