Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 30, 2020

Luisbestrijding in aardbei: uitgekiende strategie vereist

De laatste jaren neemt de druk van bladluizen in de aardbeiteelt toe. Het wegvallen van een aantal chemische middelen en de overschakeling naar een sterk doorgedreven geïntegreerde bestrijding hebben hier deels toe geleid.

Wanneer we de trips onder controle willen houden, is de enige weg de biologische aanpak. Hierdoor leggen we een hypotheek op het gebruik van verschillende chemische middelen tegen bladluis. Bovendien kunnen de weinige overgebleven middelen slechts beperkt gebruikt worden.

In het Koppert gamma zitten meer dan 10 verschillende biologische bestrijders die we kunnen inzetten tegen bladluis. In aardbei kunnen verschillende soorten bladluis voorkomen en daarom kan de strategie van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Zo is een strategie met een mix van sluipwespen Apiscout al dan niet aangevuld met predatoren (Chrysopa en Aphidend) een perfecte oplossing. Maar een strategie met zweefvliegen (Predanostrum) al dan niet aangevuld met andere predatoren en sluipwespen kan evengoed tot de gedroomde oplossing leiden. Voor een uitgekiende strategie op uw bedrijf neem je best contact op met je Koppert consultant.