Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 21, 2015

Nieuwe Cryptobug-L van Koppert vervangt chemische aanpak wolluis

Vanaf februari 2015 brengt Koppert Biological Systems het nieuwe product Cryptobug-L op de markt. Het betreft larvenstadia 2 en 3 van de roofkever Cryptolaemus montrouzieri. Deze larven zijn zeer vraatzuchtig en pakken met goed resultaat vooral haarden van wolluis aan. Cryptobug-L kan in sommige teelten de chemische bestrijding van wolluis vervangen.

De vraatzuchtige larven zijn vooral sterk in de bestrijding van haarden van de wolluis, in de sierteelt, maar ook in groentegewassen. Verder is Cryptobug-L ook zeer effectief in de buitenteelten in de warmere streken; het product kan worden ingezet bij temperaturen vanaf 16°C. Cryptobug-L komt op de markt naast het bestaande Cryptobug (volwassen roofkevers).

Product is ready to go
Koppert levert de larven 'ready to go' af; na introductie in het gewas gaan zij meteen op zoek naar prooi. De larven van Cryptolaemus montrouzieri zijn zeer actief maar kunnen niet vliegen. Juist daardoor pakken de larven wolluishaarden krachtig aan.
Onderzoek wijst uit dat Cryptobug-L minstens zo effectief is als een chemische bestrijding. Het betekent dat Cryptobug-L in de plaats van chemische bespuitingen kan komen. Dit verkleint de kans op resistentie-ontwikkeling.

Doorlopende bestrijding van wolluis
De beste bestrijding wordt bereikt bij herhaalde inzet van de larven. Onder ideale omstandigheden kunnen de larven hun levenscyclus voltooien, waardoor de wolluis doorlopend wordt bestreden.
Koppert Biological Systems weet Cryptobug-L voor een zeer concurrerende prijs te leveren. Dat maakt het mogelijk de juiste introductieaantallen in te zetten, waardoor de haardbestrijding nog meer aan effectiviteit wint. Het product is verpakt in een fles van 0,5 liter met daarin 1000 larven.