Teler Koen - Biologische gewasbescherming omarmen in de landbouw

Teler Koen - Biologische gewasbescherming omarmen in de landbouw

Play

In Dronten ligt de boerderij van Koen, waar traditionele en biologische landbouw samenkomen. In een interview deelt Koen zijn persoonlijke ervaringen en inzichten over de toekomst van de landbouw, waar traditionele en biologische landbouw elkaar aanvullen, en hoe biologische en traditionele landbouw dichter bij elkaar komen.

"De mix tussen traditioneel en biologisch is eigenlijk heel aangenaam," legt hij uit. Hij benadrukt dat zijn aanpak voortkomt uit zowel praktische overwegingen als een bewuste keuze. Toen Koen de boerderij van zijn ouders erfde, kreeg hij de kans om het bedrijf voort te zetten. Terwijl de trend naar biologische landbouw toenam, vond Koen dat het te snel zou zijn om volledig afstand te doen van traditionele methoden. Hij besloot een evenwicht te vinden tussen beide benaderingen.

Deze manier van werken stelt hem in staat om ervaring op te doen in het gebruik voor biologische gewasbescherming. Hierdoor doet hij veel kennis op en is hij voorbereid om volledig over te stappen op biologische gewasbescherming als de overheid besluit dat bepaalde traditionele methoden niet meer toegepast kunnen worden.

"10 jaar geleden lag biologische landbouw mijlenver voor op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, maar die kloof wordt steeds kleiner. Ik verwacht dat er over 15 jaar helemaal geen verschil meer zal zijn, vooral door de snelle toename van effectieve biologische methoden."

Beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

De toenemende belangstelling, vooral van overheidsinstanties, voor biologische landbouw markeert de weg naar de toekomst. "Je groeit er een beetje in," merkt Koen op. Met de toenemende beschikbaarheid van kennis en het aantal biologische gewasbeschermingsmiddelen ziet hij ook kansen voor de ontwikkeling van traditionele methoden.

Bovendien wordt de consument steeds kritischer. De maatschappij verwacht steeds meer dat de landbouw milieuvriendelijk en verantwoord is. En dat de groenten die consumenten eten veilig zijn.

Toekomst van biologische gewasbescherming

Koen pleit voor een voorzichtige aanpak, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de effectiviteit als het gaat om het toepassen van gewasbescherming. Hij benadrukt dat de juiste toepassing van methoden essentieel is voor het bereiken van optimale resultaten. Koen benadrukt dat effectieve gewasbescherming noodzakelijk blijft om mislukte oogsten te voorkomen en de voeding te garanderen.

Terwijl traditionele en biologische landbouwmethoden dichter bij elkaar komen door een verminderde hoeveelheid chemische middelen, voorziet Koen dat biologische alternatieven zullen gedijen, waardoor de behoefte aan traditionele chemische methoden zal afnemen.

"In samenwerking met Koppert zie ik mogelijkheden om mijn boerderij aan te passen aan een toekomst waarin chemische methoden geleidelijk zullen verdwijnen. Ik geloof dat de landbouwsector een natuurlijke interesse heeft in dergelijke oplossingen, maar onwetendheid en een gebrek aan alternatieve opties belemmeren nog steeds de acceptatie."

Nauwe samenwerking met Koppert

Het gebruik van biologische gewasbescherming bracht uitdagingen met zich mee, maar Koen omarmde de verandering en benadrukt dat de effectiviteit van producten nog steeds het belangrijkste voor hem is, ongeacht of ze traditioneel of biologisch zijn.

Hij waardeert de nauwe samenwerking met Koppert, die vooral cruciaal is als je biologische bestrijdingsoplossingen gaat gebruiken. Het heeft hem geholpen om biologische methoden efficiënt en effectief in te zetten, zoals Trianum tegen bodemziekten zoals Fusarium en Sclerotinia en nuttige nematoden, Capirel, tegen uienvlieg (Delia Antiqua).

De samenwerking met Koppert heeft ook zijn kijk op biologische landbouw versterkt. Het geeft hem ook de kans om samen met Koppert te groeien in de ontwikkeling en toepassing van biologische gewasbescherming.

De toekomst

Koen's visie op de toekomst van de landbouw is hoopvol. Hij gelooft dat het terugdringen van chemische methoden de weg vrijmaakt voor biologische alternatieven die traditionele landbouwpraktijken kunnen aanvullen. Voor hem is het duidelijk dat chemievrije landbouw een onvermijdelijke trend is en hij is vastbesloten om zich voor te bereiden op deze nieuwe fase van duurzame landbouw. Met zijn boerderij als levend voorbeeld is Koen een inspiratie voor anderen die streven naar duurzamere landbouw."