Voorzorgsmaatregelen voor productallergieën

Voorzorgsmaatregelen voor productallergieën

Net zoals u allergisch kunt zijn voor katten, pollen en huisstofmijt kunt u ook allergisch zijn voor de natuurlijke stoffen in roofmijten, voorraadmijten en aanvullende voedingsproducten. Als u niet allergisch bent, kunt u door langdurig direct contact met bepaalde stoffen alsnog een allergie ontwikkelen. Op deze pagina vertellen we u welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om allergische reacties die worden veroorzaakt door de hierboven genoemde producten te voorkomen of verminderen.

Op welke producten heeft dit betrekking?

Dit heeft betrekking op de roofmijten, voorraadmijten en aanvullende voedingsproducten die worden verkocht door Koppert. Op de verpakking is met pictogrammen aangegeven welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen om eventuele allergische reacties te voorkomen.

Voorkom blootstelling door inademing of inslikken door een masker te dragen.
Voorkom blootstelling via de huid door beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt.
Voorkom blootstelling via de huid door handschoenen te dragen.

Blootstelling en voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van de manier waarop u wordt blootgesteld aan de stoffen in deze producten, kunt u bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen:

Blootstelling door inademing en inslikken
Om blootstelling door inademing en inslikken te voorkomen, raden we u aan een volgelaatsmasker met een P3-filter te dragen, of in ieder geval adembescherming met een P3-filter.

Blootstelling via de huid
Om de kans op blootstelling via de huid te minimaliseren, raden we u aan beschermende kleding te dragen die armen en benen bedekt (bijv. een wegwerpoverall). Tevens raden we u aan uw handen te bedekken door handschoenen te dragen.

Verblazer

Als u een verblazer gebruikt, vermijd dan direct contact met het product en zorg dat er zich geen personen in de directe luchtstroom van de verblazer bevinden.

Hygiëne

Doe na gebruik van de producten eerst uw handschoenen, schoenen en kleren uit voordat u uw masker afzet. Was uw kleren en schoenen indien mogelijk op uw werkplek en neem ze niet mee naar huis om verspreiding van allergenen en andere deeltjes te voorkomen. Als u de kleren toch thuis wast, maak ze dan nat en neem de natte kleren in een afgesloten plastic zak mee naar huis. Door de kleren nat te maken voorkomt u dat allergenen en andere deeltjes in de lucht terechtkomen zodra u de zak opent.

Mogelijke allergische reacties en behandeling

Als u toch in aanraking komt met stoffen in de hierboven genoemde producten en er een allergische reactie optreedt, kunt u symptomen ervaren met betrekking tot uw huid (zoals roodheid, jeuk of allergisch eczeem), neus (zoals niezen, een loopneus of een jeukende neus) of ogen (zoals jeukende of tranende ogen).

Als u een van deze symptomen ervaart en hier vragen over hebt, neem dan contact op met uw arbodienst of arts. Bel bij levensbedreigende situaties onmiddellijk 112.

Een combinatie van factoren

Niet iedereen is even gevoelig voor de stoffen. Allergieproblemen kunnen binnen enkele weken na het eerste contactmoment ontstaan, maar kunnen ook jaren erna nog optreden. Niet iedereen die wordt blootgesteld aan allergenen ontwikkelt een allergie. Het is lastig te voorspellen welke stof in de praktijk voor een allergische reactie zal zorgen. Een allergie kan ook door andere triggers of een combinatie van triggers uit uw omgeving worden veroorzaakt (pollen, zemelen of andere vluchtige stoffen in uw omgeving). Doe eventueel een allergietest om te bepalen voor welke stof(fen) u allergisch bent.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt voor het diagnosticeren of behandelen van een gezondheidsprobleem, aangezien deze informatie geen vervanging voor medische zorg is. Als u een gezondheidsprobleem hebt of vermoedt, raadpleeg dan een arts.

Deze informatie is samengesteld in samenwerking met Arbodienst Perspectief.

Veelgestelde vragen over productallergieën

Literatuur

Arbo, R., Meern, D., de Rooij, A., Tamsma, P., en Longaandoeningen, K. C. A., Folgering, G. H., ... & Secretariaat, S. E. VEILIG WERKEN MET BIO-BESTRIJDERS.

de Groot, H. (2003). De prevalentie van beroepsallergie bij werkers in de paprikateelt. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 11(2), 47-52.

Van Toorenenbergen, A. W., & Dieges, P. H. (1984). Occupational allergy in horticulture: demonstration of immediate-type allergic reactivity to freesia and paprika plants. International Archives of Allergy and Immunology, 75(1), 44-47.

Gisele Groenewoud, Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw, Rotterdam, 2004, ISBN 90-90 185 25-9.

Bælum, J., Enkegaard, A., Doekes, G., Skov, P. S., Kjærstad, M. B., & Sigsgaard, T. (2007). Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses. Deens milieubeschermingsagentschap.