Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 17, 2021

APT heeft de teler heel veel nieuws te bieden

APT heeft de teler heel veel nieuws te bieden

Anderhalf jaar geleden nam Koppert het Britse bedrijf Oecos over. Het overgenomen bedrijf, producent van Rollertraps, werd ondergebracht in APT, oftewel de afdeling Associated Products & Technologies. APT gaat de teler de komende jaren veel nieuwe producten bieden.

Rollertrap_Koppert_BIological_Systems-4.jpg

Binnen de afdeling APT vallen de vangplaten, de Rollertraps, maar ook de lokstoffen, de vallen en de feromonen. Producten die al sinds jaar en dag in gebruik zijn en die nog steeds de basis onder de biologische gewasbescherming vormen. "Je moet immers weten welke plagen je waar in het gewas hebt", zegt Rick van der Pas, sales manager bij APT. "Dat kan niet zonder deze producten."

De markt nog beter bedienen

De overname heeft ertoe geleid dat Koppert meer productie in eigen hand heeft. Bij de afdeling APT werkt nu een tiental mensen in de productie, ofwel operations. Aan het hoofd daarvan staat Matthijs Bunnik, die overkwam van Kopperts afdeling facility management. Hij leidt de productie, de technische en de supply chain activiteiten.

Matthijs: "Nu we meer zelf zijn gaan produceren, neemt onze expertise heel snel toe en zijn we veel flexibeler geworden. We kunnen de aantallen zonodig snel opvoeren en we kunnen voorraden aanhouden. Daardoor kunnen we de markt nu nog beter bedienen dan voorheen."

Voordeel voor de klanten

Daarnaast heeft APT nu zelf veel meer invloed op de productkwaliteit. Matthijs: "We gaan werken met een strenge ingangscontrole voor grondstoffen en halfproducten. En we passen, zoals dat overal binnen Koppert gebeurt, strenge uitgangscontroles toe. Dat leidt tot een betere productkwaliteit en dat komt de klant uiteraard ten goede."

Het belangrijkste nieuws voor de markt is dat APT inzet op productinnovaties. "Producten zoals de vangkaarten noemden we vroeger de handelsgoederen, omdat we ze inkochten", zegt Rick van der Pas. "Nu maken wij steeds meer van deze producten zelf en blijkt dat er nog allerlei vernieuwingen mogelijk zijn. Daar zetten wij op in en dat gaat onze klanten veel voordeel brengen."

Bij het ontwikkelen van innovaties werkt Koppert samen met klanten. Rick: "We bekijken met hen tegen welke problemen zij aan lopen en waar hun behoeften liggen. Op basis daarvan ontwikkelen wij nieuwe producten. Ook kijken we hoe we de productgroep kunnen verduurzamen."

Specifieke vangkaarten

Rick noemt enkele voorbeelden. "Vroeger leverden wij Rollertraps in twee standaardlengtes. Nu gaan we heel klantspecifiek produceren: de teler kan straks rollen in elke kaplengte krijgen. Dat werkt makkelijker en het scheelt hem afval. Maar ook komen we met nieuwe vangkaarten. Zo werken we aan een vangkaart die wantsen aantrekt en dan vooral de schadelijke Nesidiocoris tenuis. Of denk aan vangkaarten in andere kleuren dan geel of blauw, bijvoorbeeld een zwarte kaart tegen Tuta absoluta en een rode kaart tegen fruitvliegen. In gewassen waar de hoeveelheid licht heel belangrijk is, zoals in de opkweek van plantmateriaal, kunnen transparante Rollertraps of transparante vangkaarten veel nut hebben. En we zijn bezig een vangkaart te ontwikkelen die afgestemd is op de optische vereisten die Natutec Scout met zich meebrengt."

Een nieuw leven

Ook denken en werken Rick en Matthijs aan vangkaarten en Rollertraps voor specifieke plagen in zeer specifieke teelten. "Er is nog heel veel mogelijk", stellen zij. "Al met al blazen we vanouds bekende producten die iedereen nodig heeft een nieuw leven in en komen we met nieuwe oplossingen. Daar gaat de klant van profiteren."