Don Sanchez Fresh innoveert met biologische bestrijding in avocado's

Don Sanchez Fresh innoveert met biologische bestrijding in avocado's

Don Sánchez Fresh is een producent van avocado, bessen en andere landbouwgewassen. Hun succesvolle ervaring met biologische bestrijding van plagen en ziekten in teelten zoals frambozen, bracht hen tot de beslissing om dit middel te implementeren in de productie van Hass avocado. Het resultaat was een effectieve en veilige plaagbestrijding van trips, kristallijn spint en andere plagen, wat het succes van hun productie en hun toegang tot verschillende internationale markten heeft gegarandeerd.

Play

Sinds 1983 houdt Don Sánchez Fresh zich bezig met de productie, distributie en marketing van avocado's en andere landbouwproducten. Dit familiebedrijf uit Michoacán, Mexico, begon met biologische bestrijding voor de frambozenproductie toen het met succes de witte mijt bestreed, een plaag die een groot probleem vormde voor verschillende telers van bessen in de regio. Toen leerden ze de natuurlijke oplossingen van Koppert kennen. Sindsdien hebben beide bedrijven een nauwe relatie onderhouden, waardoor ze nog een stap verder konden gaan.

Plaagbestrijding in avocadobomen

In de avocadoproductie zijn er een aantal plagen zoals trips, bruine spinnen, kristallijne spinnen, wormen en mieren, maar ook doorwortelde ziekten die een vermindering van de opbrengst van avocadobomen en economische verliezen door vruchtschade veroorzaken. Daarom is geïntegreerde gewasbescherming essentieel. Deze aanpak combineert een reeks methoden zoals monitoring, culturele praktijken, biologische bestrijding en, alleen wanneer nodig, chemische bestrijding.

Hoewel biologische bestrijding nog geen gemeengoed is in de avocadoproductie in Mexico, onderzoeken steeds meer telers de ontwikkeling en toepassing van natuurlijke vijanden van onder andere plagen en ziekten, zoals roofmijten en wantsen, Gaasvliegen, nuttige nematoden en entomopathogene schimmels, om een duurzame productie te garanderen die hen toegang geeft tot exportmarkten waar de toetredingsdrempels steeds strenger worden.

Oscar Alvarez, boomgaardmanager van Don Sanchez Fresh, vindt het belangrijk om geduldig te zijn en kennis te ontwikkelen over het gedrag van nuttige insecten en hun relatie met andere middelen voor geïntegreerde gewasbescherming. "Je moet geduld hebben en je angst kwijtraken. Je hebt de hulp nodig van adviseurs van Koppert om te weten welke stoffen de prestaties van nuttige insecten beïnvloeden. Het vergt ook veel toewijding om de gunstige resultaten te behalen die biologische bestrijding oplevert.

Meer open deuren dankzij biologische bestrijding

In verschillende landen zijn er regels die het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen beperken en boeren verplichten om duurzame landbouwpraktijken toe te passen. Meer en meer kleinhandelaars eisen zelfs extrawettelijke voorwaarden voor het op de markt brengen van fruit en groenten in hun schappen. IPM stelt boeren in staat om aan deze voorschriften te voldoen en een veilige en milieuvriendelijke gewasproductie te garanderen.

Alle boeren moeten een stap vooruit zetten om op de markt te blijven. Fabián Alejandre, coördinator avocadoboomgaarden bij Don Sánchez Fresh, zegt: "Een van de redenen waarom we aan biologische bestrijding doen, is dat er een wet aankomt die het gebruik van veel moleculen en insecticiden zal beperken.

Samen met Koppert is Don Sánchez Fresh erin geslaagd om een succesvolle strategie van biologische bestrijding te implementeren die hen niet alleen toegang heeft gegeven tot alle markten ter wereld, maar ook de implementatie van duurzame landbouwpraktijken heeft gegarandeerd, de toepassing van agrochemische middelen heeft verminderd en daarmee de milieurisico's en de productie van gezond fruit van hoge kwaliteit.