Categorie: Artikel
Publicatiedatum: februari 11, 2019

De alternatieve manier van Spintbestrijding in paprikateelt

De traditionele manier van spintbestrijding bestaat uit het introduceren van Spidex Phytoseiulus persimilis na het vaststellen van de eerste spintmijten. Aanvankelijk plaatselijk en pas bij de vaststelling van haarden gaat men volvelds toepassen. Een goed systeem als men goed scout. Toch merken we op dat, ondanks een goede monitoring, telers nog vaak haarden over het hoofd zien. Daardoor grijpt men te laat in. Dat kan beter!

Bij het spidex CPR systeem (controlled pest release), brengt de teler de plaag zelf in. Op deze manier weten we perfect waar en hoe de spint Tetranychus uticae zich ontwikkelt. We doen dit tussen half februari en half maart, voor we de eerste spint verwachten.

Kort na de introductie van de plaag laten we de roofmijten los. Ze ontwikkelen en overleven op de spintmijten. Op deze manier hebben we dus een legertje Phytoseiulus persimilis klaar in de serre tegen de tijd dat de spint van nature opduikt. Het grote voordeel van dit systeem is dat, wanneer een haard gevonden wordt, de aanwezige roofmijten de druk van de ketel houden. We hoeven minder bij te strooien en bereiken eerder het gewenste evenwicht.

Two-spotted spider mite Tetranychus utricae

Voordelen van deze alternatieve manier op een rijtje

  • De aanpak met Spidex-CPR zorgt voor een betere en snellere controle op de plaag
  • Deze controle helpt de schade aan het gewas en de vruchten te beperken
  • Op het einde van het seizoen blijkt deze aanpak voordeliger

Voor vragen over de aanpak met Spidex-CPR kan u uw Koppert consultant contacteren.

Aanbevolen voor jou