Telers doorwortelen positief over Mycotal tegen wittevlieg

Telers doorwortelen positief over Mycotal tegen wittevlieg

Witte vlieg is en blijft een heel vervelend plaaginsect in onder meer de teelt van tomaten. Dat er bijna geen effectieve chemische middelen zijn die ook goed in een biologisch systeem passen, speelt daarin een grote rol. Roots Growers, producent van minitroscherrytomaten, deed ervaring op met het biologisch insecticide Mycotal van Koppert. “Wij willen maximaal biologisch telen. Mycotal lijkt daarbij een verschil te maken.”

Dat zegt Sam van der Knaap. Bij Roots Growers is hij verantwoordelijk voor de teelt en de gewasbescherming op de locatie in Honselersdijk. Daar aan de Zwethlaan staat de hoofdvestiging van de onderneming. Deze heeft twee afdelingen van respectievelijk 7 hectare (onbelichte teelt) en 8 hectare (belicht). De tweede vestiging is in Zevenhuizen; deze is 11 hectare groot.

Maximaal biologisch telen

Roots Growers teelt het ras Piccolo, een minitroscherrytomaatje. In dit segment is de gewasbescherming een cruciale factor. “We willen natuurlijk zoveel mogelijk biologisch telen. Dat moet ook, want er is nog maar één chemisch middel tegen witte vlieg in tomaat dat goed werkt en dat, anders dan andere middelen, ook nog een lage MRL heeft, een vereiste bij de kleine cherrytomaatjes. Maar dit middel mag slechts enkele keren per jaar worden gebruikt. De speelruimte voor bespuitingen is dus minimaal. Deze situatie dwingt ons om alles uit de biologische gewasbescherming te halen wat erin zit.”

Tegen de kaswittevlieg gebruikt Roots Growers Enermix (de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus) en de roofwants Mirical (Macrolophus pygmaeus, met bijvoeding) van Koppert, en ook de vanglinten van dit bedrijf, die feitelijk in een soort overkill worden gebruikt.

Ontwikkeling witte vlieg geremd

Daarom besloot Sam vorig jaar, in overleg met de consultants Alex Taal en David van Dijk van Koppert, om een drietal biologische middelen tegen witte vlieg met elkaar te gaan vergelijken. Zij werden bijna wekelijks gespoten. Eén van die middelen is Mycotal van Koppert.

De uitkomsten van het onderzoek zijn positief, vertelt hij. “Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies, want één seizoen testen en analyseren is te weinig. Maar ik zag wel dat waar Mycotal was toegepast de wittevlieg zich langzamer ontwikkelde. Hij werd duidelijk geremd. De dosering Enermix was in de drie proefvakken hetzelfde. Maar van de roofwants hield ik iets hogere doseringen aan. Daarom moeten we nog uitzoeken welk deel van het effect aan Mycotal moet worden toegeschreven.”

Extra zekerheid

Niettemin heeft Sam stellig de indruk dat Mycotal heeft geholpen in het gevecht tegen de kaswittevlieg. Als Mycotal het plaaginsect remt in zijn ontwikkeling, kunnen de sluipwespen en de roofwants ook effectiever zijn. “En het is natuurlijk een groot voordeel dat Mycotal biologisch is en wij dit middel bijna onbeperkt kunnen gebruiken, en dat de witte vlieg geen resistenties kan ontwikkelen. Dat biedt een extra stuk zekerheid.” Het zijn voor hem voldoende redenen om verder te gaan met zijn onderzoek. En hoewel de plaagdruk er lager is, gaat hij dit jaar Mycotal ook in de onbelichte kas in Honselersdijk toepassen.

Verbeterde Mycotal nog steeds het beste product

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan een verbetering van ons biologisch insecticide Mycotal. En met resultaat: het product is nu nog effectiever en heeft een betere houdbaarheid. Door de verbeterde effectiviteit zien we dat witte vlieg en trips nog beter dan voorheen bestreden worden met Mycotal, maar dat het ook een efficiënte tool is om een reeks van andere plagen zoals luis en wolluis te controleren. ln verschillende onafhankelijke onderzoeken kwam én komt Mycotal dan ook nog steeds als het product met de hoogste efficiëntie in de markt naar voren.

In plaats van conidiasporen gebruiken wij blastosporen van de schimmel Lecanicilium muscarium VE6 in Mycotal. Blastosporen zijn de sporen die normaal gesproken gevormd worden voor verdere verspreiding en reproductie van de schimmel in het insect. De blastospore formulering van Mycotal brengt een reeks aan voordelen met zich mee zoals een volledige afgesloten productie waardoor het eindproduct altijd vrij is van contaminatie, een snellere aanvangswerking van het product, en een hogere effectiviteit om plagen af te doden. Door de productieverbeteringen zien we dat het gebruik van een adjuvant niet standaard nodig is wanneer Mycotal wordt toegepast. Onder suboptimale omstandigheden, zoals een lage RV, kan de juiste adjuvant wel helpen de effectiviteit te verhogen. Per saldo is een behandeling met Mycotal nu goedkoper geworden.

Langer houdbaar

Tegelijkertijd hebben wij met aanpassingen van ons productieproces de houdbaarheid van Mycotal weten op te voeren. Momenteel werken we samen met onze registratie afdeling om deze verbeterde houdbaarheid op het etiket te krijgen.

Effectiever

En nog een voordeel: blastosporen kiemen sneller dan conidiasporen, en zijn daarnaast effectiever in het afdoden van plaagorganismen. Daardoor ziet de teler eerder resultaat van een bespuiting. De werkzame schimmel in Mycotal is koude tolerant. Vanaf 5°C is de schimmel al actief, waardoor Mycotal ook bij lagere temperaturen effectief kan worden toegepast. Per saldo is en blijft Mycotal het beste product in de markt!