Biologische zaadbehandeling

Algemene informatie

De vraag naar biologische zaadbehandelingsmiddelen neemt toe. Telers kunnen hiermee hun gewasverliezen tot een minimum te beperken, zodat de potentiële opbrengst en kwaliteit worden gewaarborgd. Koppert heeft twee soorten biologische zaadbehandelingsproducten: gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. De gewasbeschermingsmiddelen (Cerall, Cedomon, Cedress) hebben een duidelijk effect op ziekten (biotische stress), en de biostimulanten (Panoramix) maken gewassen beter bestand tegen abiotische stress door bijv. droogte en zout, en verbeteren de opname van voedingsstoffen.

Wat is biologische zaadbehandeling?

Bij de werkzame bestanddelen van biologische zaadbehandelingsmiddelen kan het zowel gaan om micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, als om planten- en algenextracten.

Biologische stoffen worden in poedervorm of als vloeistof aangebracht op het zaad. Een gelijkmatige laag bedekt het hele zaad. Op deze manier zijn de nuttige ingrediënten beschikbaar voor het zaad wanneer dat nodig is.

Wat zijn de voordelen van biologische zaadbehandeling?

Biologische zaadbehandeling heeft gunstige effecten op de groei en weerbaarheid van de plant, abiotische stress, de ontwikkeling van het wortelstelsel en de productiviteit van het gewas.

De positieve eigenschappen van microbiële middelen hangen af van het organisme. Een overzicht:

  • Biologische zaadbehandeling fungeert als biostimulant: een behandeld gewas wordt krachtiger en groeit beter;
  • Door de behandeling neemt de opbrengst van het gewas toe, doordat de planten beter bestand zijn tegen ziekten en biotische stress wordt verminderd;
  • De plantengroeibevorderende micro-organismen koloniseren de wortels en beschermen het gewas gedurende het hele teeltseizoen.
  • Door zaadbehandeling komen er meer voedingsstoffen beschikbaar voor de plant in het wortelstelsel en wordt de opname ervan verbeterd;
  • Door de betere onder- en bovengrondse plantengroei verloopt de vroege ontwikkeling van het gewas optimaal en krijgen de voedingswaarde en de opbrengst van het gewas een boost;
  • Door biologische zaadbehandeling neemt het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen af. De telers worden minder blootgesteld aan deze middelen en het milieu heeft er niet zoveel onder te lijden. De bodem wordt ook minder blootgesteld aan chemische middelen.

Producten

Hulp nodig?