Rophoria Poppen

Wetenschappelijke naam:
Sphaerophoria rueppellii
Algemene naam:
Syrphidae
Rophoria_pupes.png
Gebruik voor

Gebruik voor

Wanneer Rophoria Poppen gebruiken

Gebruik Rophoria Pupae als biologische bescherming tegen alle bladluissoorten, in alle stadia. Plaats de poppen zodra er bloemen verschijnen, zodat ze stuifmeel en nectar kunnen leveren aan adulten. Het doel is een duurzame populatie Syrphidae in het gewas te vestigen, zodat de eerste bladluisaanvallen kunnen worden aangepakt.

Zo werkt het

Zo werkt het

Hoe werkt Rophoria Poppen?

Het is het larvenstadium van de Syrphidae Sphaerophoria rueppellii dat bladluizen eet. Eén Syrphidae-larve kan tot 200 bladluizen consumeren.

Productspecificaties

Productspecificaties

Box met 100 poppen van Sphaerophoria rueppellii die in het gewas worden gehangen. Boekweitdophouder.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Alvorens het product toe te passen: bepaal de plaagdruk, schat de omvang van de schade in en neem contact op met uw erkende Koppert-distributeur of -technicus voor advies specifiek voor uw situatie.

  • Open de kartonnen doos voorzichtig.
  • hang de doos verticaal in het gewas.
  • 1 doos met 100 poppen komt overeen met 1 uitzetpunt.
  • De uitzetpunten moeten over het gewas worden verdeeld, waarbij de randen worden vermeden en van week tot week andere uitzetpunten worden gekozen.

Neveneffecten

Bestrijdingsmiddelen kunnen (in)directe effecten hebben op biologische oplossingen. Bekijk welke bestrijdingsmiddelen een neveneffect hebben op dit product.

Ga naar database met neveneffecten
Productbehandeling

Productbehandeling

Opslag

Deze larven hebben een zeer korte levensduur en moeten daarom zo snel mogelijk na ontvangst in een gewas worden uitgezet, anders kan de kwaliteit achteruitgaan. Indien bewaren noodzakelijk is, is Koppert niet verantwoordelijk voor enig verlies van productkwaliteit als gevolg van het niet opvolgen van de aanbevolen bewaaromstandigheden.

  • Na levering maximaal 1-2 dagen houdbaar.
  • Bewaartemperatuur: 15-18°C
  • In het donker, met de doos horizontaal.

De algemene voorwaarden van Koppert (Koppert B.V. en/of zijn aangesloten bedrijven) zijn van toepassing. Gebruik alleen producten die zijn toegestaan in uw land en voor uw gewas. Voldoe altijd aan de lokale productregistratie-eisen. Koppert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik. Koppert is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies wanneer het product langer dan geadviseerd en/of onder verkeerde condities wordt opgeslagen.

Hulp nodig?