Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 16, 2020

Wereldvoedseldag

Word_Food_Day.jpg

Microbiologische oplossingen van Koppert voor duurzame voedselproductie.

Met een wereldwijde pandemie die ons leven beheerst en het veranderend klimaat, is de veerkracht van gewassen een cruciale factor geworden in onze strijd om voedsel te produceren met afnemende hulpbronnen. De blijvend actuele vraag waarmee we worden geconfronteerd: ‘Hoe kunnen we voedselzekerheid bereiken voor een groeiende wereldbevolking terwijl we volop onze voedselproductiesystemen veranderen om de druk op onze natuurlijk omgeving en andere eindige hulpbronnen proberen te beperken?’

Bij de zoektocht naar antwoorden heeft Koppert Biological Systems, als wereldleider op vlak van innovatieve oplossingen voor de land- en tuinbouw, veel van haar kennis en onderzoek geïnvesteerd in het vinden van microbiologische oplossingen voor zowel huidige als toekomstige voedselproductiekwesties zoals plantgezondheid en veerkracht en weerstand tegen droogte, ziekten en ziekteverwekkers.

‘Na zich in eerste instantie te hebben geconcentreerd op entomologische oplossingen om plagen in de land- en tuinbouw te bestrijden, is Koppert zich er altijd bewust van geweest dat het nodig was om de hele plant, zowel boven- als ondergronds, in acht te houden als het om de gezondheid van planten gaat. Vandaag de dag wordt een steeds groter deel van onze middelen geïnvesteerd in microbiologische oplossingen’ zegt Peter Maes, Corporate Marketing Director bij Koppert. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat plantgezondheid die op een biologische manier bereikt wordt, zowel microbiologisch al macrobiologisch, echt kan bijdragen aan het oplossen van problemen waarmee we tegenwoordig in de land- en tuinbouw worden geconfronteerd.’

‘Er zou geen leven op aarde mogelijk zijn zonder bacteriën, schimmels en virussen – deze zijn essentieel om de landbouwproductiviteit te verbeteren’, zegt Ed Moerman, Argronomic Development Expert bij Koppert. We hebben een aantal microbiologische oplossingen voor ziektes zoals Pythium, Fusarium en Rhizoctonia, en plagen zoals witte vlieg. Trianum is een product op basis van de schimmel Trichoderma harzianum T22 dat niet alleen planten beschermt tegen bodemziektes maar daarnaast ook de plantengroei bevordert. Het stelt planten in staat om met abiotische stress om te gaan en een goede opbrengst en kwaliteit te produceren onder omstandigheden met weinig middelen.

Veranderend consumentengedrag

Het besef groeit dat landbouwsystemen moeten veranderen om de voedselzekerheid te verbeteren en om daarbij de biodiversiteiten en het milieu te beschermen. Tegelijkertijd heeft de huidige wereldwijde pandemie de druk van de consument, op duurzame voedselproductie en veilig voedsel, versneld.

De lege schappen in supermarkten tijdens de lockdown in vele landen hebben consumenten ertoe aangezet om kritisch te kijken naar geïndustrialiseerde voedselproductiesystemen en richten daarbij hun aandacht op hun gezondheid. Mensen werden herinnerd aan de rol die voedsel speelt bij hun weerstand tegen ziekten. Binnen enkele dagen na het uitbreken van COVID-19 begonnen de kooppatronen te veranderen: meer dan ooit kochten mensen hun voedsel en andere producten online, met veel rechtstreekse aankopen bij lokale boeren door middel van voedselboxen en/of thuisverkoop. Thuis vastgeketend door de vele maatregelen aten consumenten steeds vaker thuis. Er is zelden méér belangstelling geweest voor de herkomst van ons voedsel.

Bij Koppert verwachten we dat het bewustzijn van de consument en de druk die ze uitoefenen op de voedselproductie zal toenemen. ‘Mensen worden steeds kritischer over het gebruik van chemische middelen en net daarom voeren we de productie van microbiologische oplossingen wereldwijd op’, stelt Peter Maes. ‘We zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om de toekomstige voedselproductie te verbeteren, een voedselproductie waar microbiologische oplossingen kunnen bijdragen aan de gezondheid van de bodem en veerkracht van planten tegen stress, een nieuwe wereld om te verkennen.

Microben zijn essentieel voor de algehele werking en het welzijn van het ecosysteem. Er moet nog veel onderzoek geworden gedaan. ‘Bij Koppert zijn we ons bewust van het enorme potentieel dat de onzichtbare wereld van bacteriën, schimmels en virussen de voedselproductie kan bieden en werken we er hard aan om dit potentieel verder te ontwikkelen tot betaalbare producten die bewezen effectief zijn om duurzamere productiemethoden mogelijk te maken, resulterend in veerkrachtige gewassen die kunnen omgaan met biotische en abiotische stress en tot slot eindproducten opleveren met een hoog zichtbare en nutritionele kwaliteit’, zegt Ed Moerman van Koppert.

Volgens het rapport van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ligt de wereld niet op schema om in 2030 geen hongersnood meer te hebben. 135 miljoen mensen lijden aan acute honger … en de COVID-19-pandemie zou dat aantal nu kunnen verdubbelen waardoor nog eens 130 miljoen mensen tegen eind 2020 het risico lopen van honger te lijden. Het rapport zegt dat er nu oproepen zijn voor een ‘ingrijpende verandering van de mondiale voedsel- en landbouwsystemen … om de landbouwproductiviteit en duurzame voedselproductie te verhogen om de risico’s van honger te verlichten’. *

*Wereldvoedseldag is in 1979 door de Verenigde Naties uitgeroepen. Het is de dag waarop internationaal aandacht wordt besteed aan voldoende, voedzaam en veilig voedsel voor iedereen.
In september 2015, keurden de VN de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen goed. Vandaag wordt op verschillende plaatsen Wereldvoedseldag gehouden.

Voor meer info, bezoek: www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/.