Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 04, 2021

Wereldmilieudag – herstel van ecosystemen

Wereldmilieudag – herstel van ecosystemen

Aanstaande zaterdag is het Wereldmilieudag en wordt door de Verenigde Naties het startsein gegeven voor een decennium van herstel van ecosystemen. De vitaliteit en diversiteit van de ecosystemen op aarde vormen de basis van de welvaart en het welzijn van de mens, maar toch tasten wij deze kostbare hulpbronnen op alarmerende wijze aan. Het VN-decennium voor het herstel van ecosystemen is een kans om het tij te helpen keren en mens en natuur een duurzame toekomst te bieden.

MicrosoftTeams-image.png

Herstel van landbouwgronden

Door de manier waarop we veel landbouwgronden gebruiken, wordt hun vitaliteit uitgeput. Overmatig gebruik van giftige chemicaliën en meststoffen verontreinigt waterwegen en vermindert de bodemkwaliteit. Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen schadelijk voor insecten zoals bijen die veel gewassen bestuiven.

Ons doel is telers over de hele wereld te helpen de landbouwecosystemen te herstellen door de natuur te gebruiken om de productiviteit van landbouwbedrijven te verhogen. In het afgelopen decennium kozen steeds meer boeren voor natuurlijke oplossingen door gebruik te maken van natuurlijke meststoffen en biologische plaagbestrijding. Met teeltwisselingen en het telen van meer diverse gewassen, waaronder bomen, en deze te integreren in de veehouderij, kan de biodiversiteit worden hersteld en kunnen voedzamere voedingsmiddelen worden verkregen. Duurzame landbouwpraktijken helpen bij de wederopbouw van de organische koolstofvoorraden en micro-organismen die water opnemen en de natuurlijke vruchtbaarheid van onze bodems in stand houden.

Onze bijdrage aan landherstel op basis van de SDG's van de VN:

In 2015 boden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de wereld een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. De 17 doelstellingen zijn gericht op armoede, honger, onderwijs, genderongelijkheid, schoon water en andere kritieke kwesties.

Plagen en ziekten in de kas bestrijden met behulp van roofmijten en wespen, planten weerbaarder maken door het gebruik van schimmels in de bodem en hommels introduceren om de bestuiving te verbeteren, hebben allemaal, direct en indirect, een aanzienlijke vermindering van het gebruik van chemische stoffen in de tuin- en landbouw mogelijk gemaakt, waardoor uiteindelijk het ecosysteem is verbeterd.

SDG2 is gericht op het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en betere voeding en het bevorderen van duurzame landbouw

Uit recente cijfers blijkt dat meer dan een miljard mensen elke dag honger lijden. Wereldwijde statistieken laten ook zien dat elk jaar 30 tot 40% van de productie van tuinbouw- en landbouwgewassen verloren gaat door plagen en ziekten. Ons portfolio van biologische oplossingen biedt telers een scala aan veilige, duurzame oplossingen voor de bestrijding van plagen en ziekten. Wij bieden macro- en microbiologische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest voor telers om residuvrij fruit, groenten en andere gewassen te produceren.

Onze producten werken zowel bovengronds als rond het wortelgestel in een holistische benadering die de gezondheid van planten, van telers en hun werknemers en van consumenten bevordert.

Wij promoten actief geïntegreerde gewasbeheerpraktijken in zowel de ontwikkelde wereld als kleine bedrijven in minder ontwikkelde landen, en delen onze kennis met non-profitorganisaties, onderzoekscentra en de academische wereld om telers in alle hoeken van de wereld te bereiken. Naast andere sociale projecten biedt de Koppert Foundation trainingen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming voor ‘plantendokters’ die lokale telers adviseren over duurzame gewasbeschermingsmethoden.

SDG15: bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, stoppen en omkeren van bodemaantasting en stoppen van biodiversiteitsverlies

Wij spelen direct of indirect een rol bij het bewustmaken van telers en andere stakeholders in de landbouw van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische stoffen voor de bestrijding van plagen en ziekten, bemesting en andere landbouwprocedures. Wij doen dit door duurzame alternatieven te ontwikkelen die uit de natuur zelf afkomstig zijn, waarbij macro- en micro-organismen worden gebruikt om duurzame landbouwpraktijken te herstellen en te bevorderen, met behoud van de biodiversiteit.

Onze microbiële Natugro-, Trianum- en Panoramix-programma's bevorderen de gezondheid van planten om het gewas te versterken en de weerstand tegen droogte of waterstress te verbeteren, de opname van voedingsstoffen te verhogen en het gewas te beschermen tegen schadelijke ziekten. Micro-organismen verbeteren de weerbaarheid van planten en optimaliseren de relatie tussen het wortelgestel en de bodem. De afgelopen jaren heeft onze uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten tegen stress, plagen en ziekten hebben verbeterd.

Lees op onze corporate site meer over onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Sustainable Development Goals | Koppert

We kunnen de aantasting van ecosystemen voorkomen, een halt toeroepen en omkeren, maar geen enkel individu of bedrijf kan dit alleen. Dit lukt pas als iedereen zijn steentje bijdraagt, dus doe mee en laat uw betrokkenheid zien.